Cvičení na skoliózu a speciální aplikace pro léčbu

0
Rate this post

Při diagnostice skoliózy je vlastně pořízen úplně první rentgenový film. Záměrem je potvrdit křivku obratlů, určit její rozměry a také plochu, stejně jako zjistit, zda existuje genetický problém konstrukce kostní tkáně.

Rentgen je potřeba dělat v půlročních intervalech a skoliózu skutečně sledovat. Alternativně mohou být různé další zobrazovací studie včetně scintigrafie kostní tkáně, počítačové tomografie (CT) nebo zobrazování magnetickou vibrací (MR) spojeny s pacienty spolu s neurologickými onemocněními nebo s pacienty, kteří určitě podstoupí operaci.

MRI je ve skutečnosti potřeba jen stěží

Prognóza je rychle potvrzena přímými rentgenovými snímky pořízenými s nejistotou skoliózy. MRI je ve skutečnosti potřeba jen stěží – domovská stránka. Vzhledem k tomu, že radiologické vyšetření se ve skutečnosti často používá při sledování a prognóze skoliózy, měla by být u těchto dětí ve vyšším věku nutná skvělá léčba k zajištění vaječníků a prsou olověnými destičkami.

Oblouky skoliózy jsou ve skutečnosti určeny jako velké a také lehké oblouky. Oblast, kde je křivka ve skutečnosti nejvíce zahnutá, to znamená obratle, které se nejlépe otáčejí ze vzpřímeného středu a přemisťují se nejdále od středové linie, se nazývá vrchol. Skolióza je také pojmenována podle úrovně páteře, kde leží vrchol.

Označuje se jako cervikální skolióza v oblasti hřbetu, lesklá skolióza v bederní oblasti a také hrudní skolióza v oblasti zad. Někdy může být pozorována ve více než jedné oblasti současně: Například, když je ve skutečnosti jak v zadní, tak ve střední části, je specifikována jako torakolumbální skolióza. Ještě typičtější je v zadní (hrudní) oblasti.

Forma a úroveň skoliózy jsou určeny na rentgenových snímcích. Nejlépe typicky využívaným přístupem je ve skutečnosti Cobbův úhel.

Skolióza je ve skutečnosti sledována spolu s Cobbovým úhlem a stárnou růstem a také jsou skutečně určeny potřebné léčebné techniky. Cobbův úhel je ve skutečnosti měřen pomocí čar nakreslených od nejvyššího obvodu obratle, kde začíná ohýbání, a od spodní hranice páteře, kde ohýbání končí. Podívejte se na sklon mezi kolmicemi nakreslenými na těchto čarách (tj. osa obratle, kde zakřivení začíná, a osa obratle, kde končí).

Skolióza se může jen stěží vrátit zpět automaticky

Skolióza se může jen stěží vrátit zpět automaticky. Není možné přesně předpovědět, jak se bude skolióza zlepšovat na počátku rozšiřujícího se věku. Některé výzkumné studie z nedávné doby ukazují, že malé děti spolu se specifickými genetickými rysy mohou pokračovat. Ke zjištění postupu u skoliózy se ve skutečnosti používají důležité následné standardy. Ale v některých případech je vývoj ve skutečnosti častý a léčba je ve skutečnosti méně účinná. Tyto;

  • Vysoká úroveň zakřivení v okamžiku lékařské diagnózy
  • Dvojité zakřivení v oblasti páteře a pasu neuromuskulární skolióza
  • Těžká kontraktura, stejně jako svalová redukce
  • O typu léčby, která má být podána, se ve skutečnosti rozhoduje na základě zvážení hrozby progrese křivky páteře. Povolené terapeutické strategie při léčbě skoliózy jsou:
  • Dohled i průběžné sledování živůtkové aplikace
  • Cvičení na skoliózu a speciální aplikace pro léčbu

Chirurgický

U mladých lidí, u kterých růst ve skutečnosti nezačal, se obvykle doporučuje sledování specialistou, pokud je skutečně Cobbův úhel nižší než 15 úrovní. U pacientů s Cobbovým úhlem 15-20 úrovní je třeba provádět speciální fyzická cvičení pro skoliózu a také léčebné plány. Pro malé děti je třeba hledat rozsáhlé programy léčby skoliózy spolu s Cobbovým sklonem více než 25 stupňů.

Cvičení na skoliózu a speciální aplikace pro léčbu

V dospívání, kdy jsou skutečně vidět úplně první náznaky vývoje, zejména vývoj vlasů, změny hlasu, zvýšená výška, růst prsou u žen nebo dokonce menstruační cyklus, je třeba být docela pozorný a s dětmi by se mělo jednat. Vzhledem k tomu, že míra ohýbání a také riziko jsou u těchto mladých lidí ve skutečnosti větší, musí být riziko pokroku na rozdíl od stupně Cobbova úhlu skutečně propracováno a také by měly být vhodně zváženy terapie. Mládež s vysokým ohrožením rozvoje by rozhodně měla kromě fyzioterapie a rehabilitace používat i korzety. Léčba rovnátek musí pokračovat mezi 16 a 23 hodinami denně, dokud není růst dokončen, v závislosti na onemocnění růstu a úrovni ohýbání.

Chirurgická léčba by mohla být použita, pokud Cobbův sklon převyšuje padesát úrovní u výše zmíněných lidí spolu s vysokým nebezpečím pokroku a pro které přestala fungovat živůtková procedura. Při chirurgické léčbě skoliózy je skutečně potřeba páteř do středové linie spolu s vrstvami i šrouby, stejně jako občas tyto oceli zůstávají u těchto dětí v těle. Rovněž by mělo být známo, že chirurgická léčba jistě způsobí pozdější komplikace.