Zastupitelstvo mc praha

0
Rate this post

Pouze 2 % mladých PODROBNOSTI lidí mají zdravý životní styl, volají po změně tempa, aby se zastavilo „nemoci životního stylu“Vydán dokument „Padovská charta: zdraví mladých lidí a životní styl“.

Pouze 2 % mladých Evropanů a Severoameričanů mladších 30 let mají „zdravý“ životní styl, tj. vykonávají fyzickou aktivitu alespoň jednu hodinu denně, konzumují ovoce a zeleninu denně, tráví méně než 2 hodiny denně u obrazovek a abstinují z alkoholu a tabáku.

„Zdraví a životní styl mládeže

Číslo, které vytváří podmínky pro skutečně bezprecedentní pandemii nepřenosných chronických onemocnění (kardiovaskulární, rakovina, cukrovka, obezita), také známých jako „nemoci životního stylu“, které jsou každoročně zodpovědné za 70 % předčasných úmrtí a absorbují většinu ekonomické zdrojů zdravotních služeb.

 • Mnoho z těchto onemocnění začíná v dětství, i když ne vždy mají začátek v dětství, a lze jim předcházet včasným přijetím zdravého životního stylu.
 • Na základě těchto předpokladů zveřejnilo Oddělení zdraví žen a dětí Univerzity v Padově pod záštitou Italské pediatrické společnosti v časopise Frontiers in Pediatrics dokument s názvemCharta Padovy“. ,
 • zaměřená na rodiče lékaře, pediatry, vychovatele, učitele, která přináší dostupné vědecké informace o úloze životního stylu u dětí a dospívajících a rady pro podporu správných návyků v raném věku.

„Investice do zdraví mladých lidí, počínaje dětským věkem, je celosvětovou prioritou pro zajištění zdraví v dospělosti a předcházení některým patologiím, pro které neexistují žádné léky určené k řešení problému, ale pouze terapie ke zpomalení příznaků. a kontrolovat progresi.

Udělalo se toho hodně, ale ještě je třeba hodně udělat, vezmeme-li v úvahu, že v Itálii má asi 20 % dětí nadváhu a 10 % je obézních,“ říká Annamaria Staiano, prezidentka Italské pediatrické společnosti.

„Neméně znepokojivá je skutečnost

Ze 1 ze 4 mladých lidí neprovozuje žádný sport, že 60 % dětí má svůj první mobilní telefon ve věku 10 až 11 let, že 20–25 % mladých lidí kouří a že Elektronických cigaret dramaticky vzrostl i mezi těmi, kteří nikdy nekouřili,“ dodává profesor Eugenio Baraldi, (Katedra zdraví žen a dětí, Univerzita v Padově), spoluautor dokumentu.

„Neméně znepokojivá je skutečnost“Nezapomínejme – zdůrazňuje – že hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory pro rozvoj těchto chronických onemocnění jsou fyzická nečinnost, nedostatečná výživa, kouření, alkohol, sedavý způsob života, nadváha a nadměrné sledování obrazovky.”

„Pojem zdraví má přísně nezdravotní rozměr, který musí být v každém případě obnoven a postaven jako pozadí této iniciativy“, zdůrazňuje prof. Giorgio Perilongo (Katedra zdraví žen a dětí, Univerzita v Padově) spoluautor práce.

 1.  Znovuobjevení tohoto práva jako základního práva lidstva znamená obohacení úsilí o jeho prosazování o prvky hodnot.
 2. Zdraví a životní prostředí jsou nezbytnou kombinací, zvláště pokud vezmeme v úvahu, že zdraví vzniká a prožíváme v prostředí, kde lidé každý den žijí, kde studují, pracují, hrají si a milují (WHO 1986).

Ale je toho víc; v této éře obnovy života po hrozných měsících pandemie znamená pracovat pro zdraví budování nové identity komunity, vytváření hnací síly pro obnovu sociální soudržnosti a pro potvrzení vzájemných vztahů“.

Padovská charta: 4 oblasti intervence pro prevenci

Výživa, kardiovaskulární, respirační a duševní zdraví: to jsou oblasti, ve kterých je formulována Padovská charta. Zde jsou doporučení pro rodiny obsažená v dokumentu:

 • kojit své dítě
 • podporovat každodenní konzumaci ovoce a zeleniny
 • zvolte nerafinovanou mouku
 • omezit spotřebu balených potravin
 • snížit spotřebu soli.
 • Kardiovaskulární zdraví
 • do jednoho roku: pozvěte dítě, aby cvičilo 30 minut aktivní hry každý den
 • od 3 do 5 let: zapojte dítě do aktivních her a přimějte ho cvičit jeho oblíbenou pohybovou aktivitu

6 až 17 let: více než 1 hodina mírné fyzické aktivity každý den, více než 3 hodiny strukturované fyzické aktivity podle preferencívyhněte se nadměrnému vystavení obrazovkám, maximálně 1 hodinu denně od 2 do 5 let, maximálně 2 hodiny denně po 5 letech

Zdraví dýchacích cestvyhnout se používání klasických a elektronických cigaretomezit vystavení dětí znečištění (vyhnout se hlavním dopravním cestám)Duševní zdravízavést rodinné zvyky, aby se posílil pocit sounáležitosti

Nutriční zdraví

 1. hrát si a trávit čas se svými dětmi, oddanými a citově investovanými
 2. podporovat citovou výchovu, snažit se vítat všechny projevy dítěte, i ty negativní, jako je vztek a zklamání
 3. nastavit limity, zvyky a plány: to poskytuje jistotu a podporuje autonomii

Nutriční zdravíVeřejné zdraví je podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) souborem „organizovaného úsilí společnosti vyvinout politiky pro veřejné zdraví, prevenci nemocí, podporu zdraví a podporovat spravedlivou společnost v kontextu udržitelného rozvoje“.

V této logice je Národní plán prevence (PNP) 2020–2025 založen na vizi, která považuje zdraví za výsledek harmonického a udržitelného rozvoje člověka, přírody a životního prostředí.

Speciální Předdefinovaný program

„Životní prostředí, klima a zdraví“ PNP, plánovaný jako součást Krajského plánu prevence 2020-2025 (PRP), poskytuje mimo jiné program informačních a osvětových intervencí o životním stylu, který je environmentálně udržitelný a udržitelný. o snižování přímých a nepřímých dopadů změny klimatu na zdraví, který byl rozdělen takto:

 • Aktivita 1) Informační a osvětové intervence o ekologicky udržitelném životním stylu (roky 2022 a 2023):
 • Rok 2022 – Informační a osvětová intervence zaměřená na ochranu životního prostředí a zdraví, zaměřená na otázky související s úsporami energie, úsporami a ochranou vody jako hlavního přírodního zdroje a udržitelné mobility.
 • Rok 2023 – Informační a osvětová intervence zaměřená na ochranu životního prostředí a zdraví, zaměřená na otázky týkající se ekologicky udržitelných potravin, oběhového hospodářství a uvědomělé spotřeby a ekologicky udržitelného života.