Kampan slidilske karty

0
Rate this post

Prezentace na téma: “1. Vlnění v PODROBNOSTI přírodě 2. Vibrace a zvukové vlny 3″— Transkript prezentace:1 1. Vlnění v přírodě 2. Vibrace a zvukové vlny 31. Vlnění v přírodě 2. Vibrace a zvukové vlny 3. Charakteristika zvuku 4. Odraz zvuku 5. Rezonance

2 Z čeho se skládá vlna? Pokud švihnete volným koncem napnuté struny jednou rukou, struna změní tvar a deformace, neboli perturbace, se přesune na strunu pryč z vaší ruky. Vlna je porucha, která se v průběhu času pohybuje v prostoru. 2

3 sinusová křivka

Jak se dělá vlna? hřeben vlnová délka koryto amplituda křivka ve tvaru sinusoidy Pokud ruka houpající strunou vykonává harmonický pohyb, pak budou mít vlny na struně tvar sinusoidy s pravidelným sledem vrcholů (hřebenů) a prohlubní (břichů). Charakteristickými veličinami vlny jsou amplituda a vlnová délka. 3

4 • je počet úplných kmitů Jak se dělá vlna? největší kmitání Frekvence vlny: • je počet úplných kmitů, které nastanou za 1 sekundu v daném bodě; • měří se jednotkou zvanou hertz a označuje se symbolem Hz rychlejší oscilace Frekvence vlny je vždy nepřímo úměrná její vlnové délce. Jinými slovy: pokud se frekvence vlny zvyšuje, pak se vlnová délka snižuje; a naopak. 4

5 Z čeho se skládá vlna?

Umístěte korkovou zátku do umyvadla a do středu vody vhoďte kamínek. Na hladině vody se bude šířit řada soustředných kruhových vln. Vlny způsobí, že se korek vertikálně houpe, ale neunesou ho. Tato zkušenost pomáhá pochopit, že vlny nesou energii, aniž by přenášely hmotu. 5

6 rychlost vlny vlnová délka x frekvence

Jak se dělá vlna? Vlny na provázku jsou rychlejší než vlny na hladině vody. Rychlost vlny závisí na typu hmoty (nebo média), ve kterém se pohybuje. Bez ohledu na prostředí však vždy platí vztah: rychlost vlny = vlnová délka x frekvence

Vibrace a zvukové vlny

6 rychlost vlny vlnová délka x frekvenceZVUK je výsledkem vibrací generovaných v elastickém tělese a je přenášen do všech směrů a prostřednictvím MÉDIA, v tomto případě vzduchu. Vibrující pravítko (je to ELASTICKÉ TĚLO) vydává zvuk. Co se děje ve vzduchu obklopujícím vibrující hrot pravítka? 7

  • 8 Vibrace a zvukové vlny Co se děje ve vzduchu obklopujícím vibrující konec pravítka? molekuly vzduchu 2. pravítko se nyní pohybuje dolů;
  • Zředěný vzduch zůstává nad pravítkem: částice vzduchu SE DEKOMPRESUJÍ, to znamená, že zabírají VĚTŠÍ prostor.
  • redukce 3. pravítko nyní stlačuje vzduch dole, zatímco nahoře se stlačování a redukce šíří vzduchem;

pak se pravítko začne opět zvedat a celý cyklus se opakuje stlačování řídnutí stlačování atmosférický tlak 1. hrot pravítka se pohybuje nahoru a stlačuje vzduch nahoře. Částice vzduchu se hromadí v MÉNĚ prostoru. Komprese se přenáší na blízké částice. 8

9 Vibrace a zvukové vlny

9 Vibrace a zvukové vlnyVibrace pravítka střídavě vytváří kompresi a ředění v okolním vzduchu. Tyto poruchy tlaku vzduchu se šíří v samotném vzduchu jako podélné vlny. Tak vznikají zvukové vlny, které naše ucho vnímá jako zvuky a zvuky. vládce 9

10 Vibrace a zvukové vlny

Zvuky lze také vytvářet přímým vibrováním vzduchu. Pokud například fouknete do prázdné láhve shora, uvedete sloupec vzduchu obsažený v láhvi do vibrací, a proto uslyšíte zvuk. Každý vibrující předmět generuje ve vzduchu zvukové vlny. 10

11 Charakteristika zvuku: FREKVENCE

Čím více je láhev plná, tím ostřejší bude zvuk: ve skutečnosti kratší sloupec vzduchu vibruje s vyšší frekvencí. tlak vzduchu čas 240 Hz (nižší zvuk) tlak vzduchu čas 440 Hz (vyšší zvuk) Výška zvuků závisí na frekvenci zvukových vln. 11

  1. 12 Neslyšíme všechny zvuky! rozsah citlivosti lidského ucha infrazvuk ultrazvuk frekvence 20 Hz Hz Zvuky s frekvencí nižší než 20 Hz se nazývají infrazvuk.
  2. Zvuky s frekvencí větší než Hz se nazývají ultrazvuk. Oba jsou mimo rozsah citlivosti lidského ucha. 12

13 Charakteristika zvuku: INTENZITAtlak vzduchu čas a = udává amplitudu nejhlasitější zvukové vlny Hlasitost zvuků závisí na amplitudě zvukových vln. tlak vzduchu čas měkčí zvuk 13

Intenzita zvuku: MĚŘÍTKO decibelů (dB)

15 Vlastnosti zvuku: DŘEVOtlak vzduchu tempo tón hraný na kytaru tempo tlaku vzduchu stejný tón hraný na trubku Tvar zvukové vlny určuje zabarvení zvuku. TIMBER zvuku závisí na zdroji zvuku. 1516 Charakteristika zvuku časový tlak vzduchu Pokud se zvuková vlna v průběhu času pravidelně neopakuje, slyšíme hluk. 16

17 Pevná deska stolu je dobrým vodičem zvuku.

Zvuk v různých hmotných médiích: RYCHLOST šíření zvuku PAMATUJTE: RYCHLOST zvuku nezávisí na jeho frekvenci nebo intenzitě, ale závisí na MÉDIU, kterým se šíří. Pokud přiložíte ucho k desce stolu, uslyšíte cvakání prstů mnohem lépe. Pevná deska stolu je dobrým vodičem zvuku.

Zvukové vlny se také šíří v pevných látkách a kapalinách, kde obvykle tlumí méně rychle než ve vzduchu. 17

Zvuk v různých materiálových médiích: dobré akustické vodiče: • voda (obvykle kapaliny) • dřevo • kovy (železo), vzduch (obecně plyny) akustické izolanty: • pryž, plast • tkanina • korek, karton • polystyren, sklo