Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Kampaň: Data retention

Uchovávání a využívání provozních a lokalizačních údajů o elektronických komunikacích neboli tzv. data retention se do našeho právního řádu dostalo v roce 2005, kdy s předstihem implementovalo směrnici 2006/24/ES. Již od počátku se IuRe snažilo dosáhnout zrušení tohoto plošného monitorování elektronické komunikace pro potřeby policie. Vrcholem těchto snah byla příprava návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích a prováděcí vyhlášky, které povinnost údaje uchovávat upravovaly. Podařilo se nám pro návrh sehnat podporu 51 poslanců, kteří návrh k Ústavnímu soudu podali v dubnu 2010. V březnu 2011 rozhodl Ústavní soud nálezem Pl. ÚS 24/10 a napadená ustanovení zrušil.

V reakci na toto rozhodnutí začalo Ministerstvo vnitra připravovat nové znění zákona, které by vyhovovalo nálezu Ústavního soudu. Přestože naším dlouhodobým cílem je zrušení data retention jako takového, tak vzhledem ke snaze o minimalizaci dopadů do soukromí v nové úpravě jsme se do těchto příprav zapojili i my. V jejich průběhu jsme se sešli na formálních I neformálních schůzkách se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a Bezpečnostní informační služby. Výsledkem byly zpracované připomínky k zákonu, které jsme odeslali Ministerstvu vnitra na začátku září 2011. Na následném vypořádání připomínek se nám podařilo prosadit mimo jiné výslovné zavedení nutnosti soudního povolení u oprávnění zpravodajských služeb a České národní banky, zavedení informační povinnosti při využívání údajů podle trestního řádu, zavedení subsidiarity použití podle trestního řádu nebo odkaz na podmínky uvedené ve zvláštních zákonech při předání údajů podle trestního řádu. V srpnu 2012 jsme pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovali připomínky k prováděcí vyhlášce k zákonu o data retention (č. 273/2012 Sb.) Z našich připomínek byly akceptovány požadavky na přesnější vymezení uchovávaných údajů, tak, aby nebyly uchovávány údaje o cílové straně komunikace u internetových služeb nebo bylo vyhověno našemu požadavku na odstranění povinnosti uchovávat údaje po jejich předání po 12 měsíců.

Přesto se některé naše požadavky prosadit nepodařilo. Jako nejproblematičtější vnímáme chybějící pojistky proti zneužití údajů při jejich využívání podle zákona o policii ČR. V tomto směru budeme v budoucnu pokračovat v naší kampani. Pokud jde o data retention jako takové, tak za klíčové považujeme odstranění samotné směrnice 2006/24/ES. V tomto ohledu vkládáme naději do nkolika předběžných otázek, kterými by se měl zabývat Evrospký soudní dvůr, a které směřují právě k posouzení principu data retention, tzn. plošného preventivního uchovávány údajů jako takového.

Studie ke stažení: Data retention v (nejen) policejní praxi: Analýza postupů Policie ČR a dalších orgánů při vyžadování a využívání provozních a lokalizačních údajů o elektronických komunikacích v České republice.

květen 2013
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League