Jak se provádí úraz páteře?

0
Rate this post

Porucha pro uvedení jednotlivce do správného prostředí patří mezi absolutně nejdůležitější prvky, které mají vliv na budoucnost nehody. Po přijetí na pohotovostní kliniku mohou zdravotníci požádat o vyhovění vyšetření k určení prognózy provedením počáteční intervence a vyšetření. Přímá radiografie. Je to první hodnocení, které se provádí u klientů spolu s myšlenkovou nehodou, často dokáže efektivně odhalit, zda došlo ke zranění.

Počítačová tomografie. Zobrazuje zlomeniny mnohem lépe než přímá radiografie. Pravidelně se provádí v některých lékařských centrech. V jiných případech může být požadována analýza závažnosti a formy trhlin pozorovaných na přímé radiografii.

Magnetické vibrační zobrazování (MRI).

Patří mezi nejúčinnější metody pro analýzu míchy a měkkých tkání. Není vyžadováno u každého jednotlivého pacienta, ale může být požadováno u jedinců spolu se zlomeninami kostí vyšetření závažnosti trhliny i zdravotního stavu měkkých tkání – slidilove.cz. Může být navíc požadován v případě nevysvětlitelných úrazů páteře nebo jen v případě, kdy se počet úrazů páteře a zlomenin obratle neshoduje.

K traumatům míchy obvykle dochází po zlomeninách obratlových kostí, kdy prasklá kost stahuje kanál, kterým prochází páteř. Může však snadno zvládnout i nadměrné protažení páteře bez popraskání kostní tkáně, zejména u dětí. Zlomeniny páteře a zranění osob se mohou stát v jakékoli části obratlů od krku po kostrč.

Kolika způsoby mohou nastat zlomeniny páteře?

zlomeniny kostí. Pokud je na kost umístěna další tuna, než proti které může snadno odolat, kost se zcela jistě zlomí. Jednou z nejčastějších forem zlomenin kosti jsou ve skutečnosti „kompresní trhliny“, kterými se zhroutí bývalá část obratlů. Pokud je užitečné zatížení na zádech ještě větší, v tomto bodě může dojít k dodatečnému zlomení střední a také zadní části obratlů, stejně jako se mohou zlomené části změnit ve směru obratlového kanálu a také poškodit páteř. mícha.

Tato forma trhliny se nazývá „zlomenina kosti třesk“. Přestože u prasklin po třesku převažuje poranění míchy a také deprese, ne každá prasklá zlomenina kosti vede k depresi nebo dokonce k poranění míchy. Zlomeniny jsou obvykle v jediném obratli, ale mohou zahrnovat 20 % nebo dokonce 30 % několika obratlů, ať už po sobě jdoucích, nebo po sobě jdoucích.

Rozpojení a také zlomeniny-dislokace

Pokud se shluky na obratlích zvětší mnohem více, pak spolu s trhlinou v kosti v hladkých buňkách, které spojují obratle a drží je všechny pohromadě; Snadno může dojít k úrazu plotének, šlach a také křižovatek. V této situaci jsou oba obratle ve skutečnosti odděleny od sebe a může dojít k nesprávnému umístění páteře.

Zatímco odpojení páteře je ve skutečnosti stěží považováno za luxaci způsobenou poraněním jemných tkání, ve skutečnosti je to typicky považováno za „zlomenou dislokaci“ spolu se zlomeninou vertebrální kosti. Spolu s těmito dvěma formami zranění se často rozvine míšní nehoda, která se také změní v jednu z absolutně nejnebezpečnějších forem zranění. Současně se odpojení a také zlomeniny-dislokace léčí mnohem hůře než zranění osob pouze se zlomeninami. Pro tyto faktory obvykle vyžadují odpojení nebo zlomeniny dislokace chirurgickou léčbu.

  • Postup Metody.
  • Terapie zlomenin zad.

Jak se provádí úraz páteře?

Nejprve odborný lékař zjistí, zda páteř unese nosnou funkci a zda nedošlo k poranění nervů. Nepříjemná procedura je ve skutečnosti primárním přístupem u lidí, kteří provádějí nezpůsobující neurologické trauma a mají se za to, že nemají žádné starosti s trsovým ložiskem páteře (spolehlivé).

V závislosti na okolnostech mohou být skutečně podporovány omezené doby odpočinku v ložnici a také omezující korzety. Pokud však zlomeninou kosti utrpí stabilita obratle a ten skončí neschopným plnit svou nosnou funkci (stabilní) a zejména dojde-li k částečné nebo úplné depresi, operativní terapie se skutečně jistě používá (spolu s drobnými výjimky).

Jaké jsou postupy pro zlomeniny vertebrálních kostí?

Má v úmyslu zvládnout nepohodlí a také zaručit stabilitu páteře a také ji opravit u jedinců bez poranění páteře. Hlavním cílem je zabránit tomu, aby se poškození poraněných obratlů v průběhu času zlepšovalo a také vedlo k hrbolu, nebo dokonce předcházelo poranění míchy pomocí posilování hrbů.

U osob s poraněním míchy se poruchy, jako je tlak kostní tkáně a svírání páteře, které vedou k poranění, ve skutečnosti snaží zlepšit. Velmi časné použití terapie je ve skutečnosti specificky významné u klientů spolu s omezenou depresí. Protože pacienti spolu s omezenou paralýzou mají vyšší možnost uzdravení. U jedinců s plnou depresí může být možnost rehabilitace mnohem menší. Pro včasnou rehabilitaci těchto klientů je však nutné skutečně rychle opravit zlomené obratle a také obnovit jeho vlastní stabilitu.

Zlomenina páteře Jaké způsoby léčby lze použít?

Živůtek nebo dokonce sádrová terapie. Závislost je nezbytná pro hojení trhlin. Korzetový nebo i sádrový zákrok se volí zejména u kompresních trhlin, u pacientů bez míšní příhody a poranění hladkého pojiva. Cílem je vlastně vyléčit zlomeninu zevní fixací, zabránit většímu rozpadu obratlů a zatěžování páteře a také progresi hrbáče. Období sádry nebo dokonce korzetu obecně trvá 3 měsíce.