V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

vlastnictví emailové schránky fungující na doméně projektu

Vloženo: 13.01.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Text otázky: 

Dobrý den, zajímá mě právo zaměstnavatele na užívání emalové schránky nesoucí mé jméno (jméno@doména projektu.cz).Schránka mi byla pŕesměrována na jiného adresáta s tím, že je ve vlastnictví projektu nikoli mém a projektový manager určí, které z mailů mi bude přeposílat.Skutećnost mi byla oznámena se zpétnou platností bez jakékoli diskuze a dohody.

Děkuji za odpověď XY

Text odpovědi: 

Dobrý den,
věc má dvě roviny:
1. právo na používání jména jako součásti adresy e-mailové schránky, což má souvislost s ochranou osobnosti
2. práva k obsahu e-mailové schránky.

Otázka práv k datovému prostoru na serveru poskytovatele služby je zřejmě podle obvyklé praxe – smlouvu o této sloužbě elektornických komunikací zřejmě uzavíral zaměstnavatel a je tedy její stranou, oprávněnou i povinnou ve věcech nakládání s předmětem této smlouvy např. navyšování kapacity schránky, tvorbu nové, rušení staré a podobně).

Co se týče první sporné otázky, není mi známo, že by byla veřejně projednávána u soudu či jiného rozhodujícího orgánu a proto předesílám, že jde o právní názor, který nemusí být v případě eventuální pře potvrzen.

Právo na ochranu jména je zakotveno v § 11 občanského zákoníku a chrání zejména před krádeží identity a klamání přisvojením si jména jiné osoby. Podmínkou je, aby záměna vyvolávala dojem, že jde o poškozenou osobu. Tak tomu zřejmě v případě e-mailové schránky s jménem pracovníka, který ji již dříve obsluhoval, bude. Korektním řešením, který by měl zaměstnavatel přijmout, je zaslání automatické odpovědi každému odesílateli, který napsal na danou e-mailovou adresu, že osoba daného jména nemá již ke schránce přístup a její agendu převzal někdo jiný. Postupně by však mělo být používání schránky eliminováno. Doporučuji zaměstnavatele o tento postup prokazatelně (nejlépe písemně) požádat a upozornit jej, že v opačném případě může být založena jeho právní odpovědnost podle § 11 občanského zákoníku. Zde jen upozorňuji, že praktické vymožení  jeho práv pomocí žaloby na ochranu osobnosti je poměrně složité a dlouhé. Zákon na ochranu osobních údajů podle převažujících názorů odborníků užít nelze, neboť e-mailová adresa osobním údajem není.

V případě obsahu e-mailů doručených do „Vaší“ schránky jsou právní názory na výklad vcelku jednotné. Zaměstnavatel má právo kontroly výkonu práce, ale limitem je ochrana soukromí, kam spadá i vlastní obsah korespondence či telefonních hovorů, které jsou zjevně soukromé. Tento limit pro zaměstnavatele platí, i když je vyřizování soukromé komunikace na zařízení zaměstnavatele výslovně zakázáno. Prakticky to znamená, že zaměstnavatel může kontrolovat, z jakých adres e-mailová korespondence odchází a přichází a „otevírat“ e-maily, jen pokud jsou zjevně pracovní. E-maily, které jsou (označením předmětu, ev. odesílatelem) soukromé, otevírat nesmí. Povolení soukromé komunikace v zaměstnání je věc zaměstnavatele (jeho vnitřních předpisů, ale i firemní politiky apod.), ze zákonné úpravy vztahů zaměstnanec-zaměstnavatel totiž vyplývá, že v pracovní době a na zařízení zaměstnavatele by zaměstnanec své soukromé zálěžitosti vyřizovat neměl.

Vše shora uvedené platí v případě, že jste nedala, například v pracovní smlouvě, souhlas s jiným režimem nakládání s Vaší poštou – názvem schránky i jejím obsahem. Takováto ujednání se z praktických důvodů začínají ve smlouvách objevovat, proto ji doporučuji prostudovat. Podobně mohou věc ještě odlišně od zákona upravovat interní předpisy zaměstnavatele, na které odkazuje smlouva.

Doufám, že Vám naše odpověď pomohla,

S pozdravem,
za IuRe
JUDr. Ing. Helena Svatošová
Právní ochrana pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League