V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

UPS

Vloženo: 15.09.2011
Kategorie: 
Osobní údaje v komerční sféře
Text otázky: 

Dobrý den,

při dnešním tel. rozhovoru s pracovníkem UPC , ohledně rozšíření smlouvy , mi pracovník sdělil že ptřebuje moje číslo OP a rodné číslo zaslat SMSkou. Zdá se mi tento požadavek komerční společnosti poněkud zvláštní.
Mají na toto právo a jsem povinna jim tyto údaje poskytnout? Nebo se to dá řešit jinak.?

děkuji za odpověď
s pozdravem
Kateřina

Text odpovědi: 

Hezký den,

děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátila na naší poradnu. Vaše podezření, že společnost požaduje údaje, které nejsou potřeba k uzavření a plnění smlouvy, jsou na místě.

Jedná se zejména o číslo Vašeho mobilního telefonu, které společnost nepotřebuje k uzavření ani rozšíření smlouvy zřejmě znát a ani tento údaj sama neuvádí ve výčtu údajů, které k uzavření smlouvy potřebuje (Všeobecné obchodní podmínky, čl. 9.2. poslední tři věty, zde: http://www.upc.cz/pdf/VOP_UPC.pdf).

Co se týče čísla OP a rodného čísla, byť pro jednoznačnou identifikaci zákazníka stačí jen jeden z údajů, je možné, že v rámci ochrany zákazníků proti zneužití jejich smlouvy, společnost žádala údaje oba. Jelikož Všeobecné obchodní podmínky (VOP) neuvádí č. OP jako povinný osobní údaj, je vhodné žádat vysvětlení, proč přesně společnost tento údaj vedle r.č. potřebuje apoté rozhodnout, zda jí číslo poskytnete. Odmínutí poskytnutí tohoto údaje nesmí mít vliv na uzavření či změnu smlouvy.

Obecným problémem je, že společnost UPC používá tzv. formulářové souhlasy. Zákon předepisuje, že osobní údaje, které jsou nad tento rámec je možné držet a různě využívat a zpracovávat pouze se souhlasem dané osoby. Souhlas pak musí být z povahy věci svobodný a možný. Smlouvy koncipované tak, že tento souhlas (zde jde o osobní údaje pro marketingové účely) je součástí smlouvy (u nové smlouvy v poznámce pod formulářem pod písm. b) a plošným odkazem na VOP, kde je automaticky celá řada "souhlasů") nedávají zákazníkovi šanci tyto "dobrovolně poskytované" osobní údaje neposkytnout a neudělit souhlas k jejich nakládání.

Smluvní podmínky tedy nejsou nastaveny korektně. Jaké je řešení této situace? Předně je třeba zdůraznit, že zákon (tam kde nedává na výběr) má přednost před smlouvou. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů stanoví, že souhlas (a myslí se souhlas svobodný) k údajům nad rámec potřebný k plnění je nutný a je možné jej kdykoli odvolat. Podle tohoto zákona (§ 12) máte rovněž právo vyžádat si od společnosti, aby Vám sdělila, jaké osobní údaje o Vás vede.

Nejpraktičtějším řešením je vyžádat si tento seznam a poté odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které k plnění smlouvy nutné nejsou (nutno učinit písemně, nejlépe na adresu klientského centra UPC, ale případně i e-mailem), nejlépe jmenovitě uvést tyto osobní údaje (zde nejspíš telefonní číslo ev. číslo OP). Možné je rovněž odvolat souhlas s využitím všem Vašich osobních údajů pro marketingové účely (nejde o realizaci smlouvy).

Dále je dobré vědět, že ve VOP je automaticky začleněn i souhlas k zasílání dat o klientovi do různých registrů dlužníků (čl. 9.ř, věta druhá), do veřejného seznamu účastníků UPC a la telefonní seznam (čl. 9.6) a souhlas s kontaktováním za účelem reklamy (čl.9.9). I zde je možné ve všech případech tento souhlas písemně odvolat.

Doporučená formulace odvolání souhlasu: např. "odvolávám souhlas s poskytováním svých osobních údajů třetím osobám spravujícím registry o platební morálce podle čl. 9.5". Vždy je třeba připojit datum a svou jednoznačnou identifikaci zákazníka (nejen jméno, ale i např. číslo smlouvy). Vhodné je vyžádat si od UPC potvrzení o doručení a provedení potřebných opatření.

Pokud by Vám v tomto společnost UPC nevyhověla, je možné poslat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů. Nejde o zvlášť formální úkon, je jen třeba popsat, jaké nesrovnalosti jste zaznamenala; příklad takového podání naleznete na našem webu Uzijsisvaprava.cz (Podnět k UOOU, v pravém sloupci: http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/).

Společnost má ve svých Všeobecných obchodních podmínkách ještě jeden "chyták". Pokud jste odvolání souhlasu společnosti zaslali a poté jste s nimi komunikovali v jakékoli souvislosti (např. telefonicky, webovým formulářem apod.), vyhrazují si "stanovit formu projevu vůle" souhlasu s nakládáním s osobními údaji (čl. 9.3). Proto doporučuji v jakékoli komunikaci

a) nadbytečné osobní údaje neposkytovat (resp. zjistit, zda jsou nutné k plnění smlouvy - jejich výčet vymezen pouze VOP, čl. 9.2., třetí věta od konce)

b) znovu vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů "dobrovolných" a/nebo s využitím všech oosbních údajů pro marketingové účely.

Věříme, že správné nakládání s Vašimi osobními údaji bude společnost UPC, jako velký hráč na trhu, akceptovat.

 

S pozdravem,

Vaše právní poradna na ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League