V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Sčítání lidu, ochrana osobních údajů

Vloženo: 20.07.2011
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Dobrý den,
považuji za nepřijatelné, aby stát získával informace o občanech,
způsobem, jakým hodlá postupovat při letošním sčítání lidí, domů a
bytů - de facto násilím. Lhostejná mi nejsou ani rizika spojená s
nízkou ochranou osobních údajů, o kterých píše na vašem webu pan
Vobořil. Proto uvažuji, že budu sčítání bojkotovat. Rád bych Vás
požádal o právní radu, jak postupovat při přestupkovém řízení, abych
se vyhnul sankce 10 000 Kč. Dá se na obranu použít zákon o ochraně
osobních údajů? Neplánuje IURE nějakou právní pomoc pro občany, kteří
se rozhodnou nepodléhat státní svévoli, jaká by měla být v právním
státě nepřijatelná?

Děkuji a jsem s pozdravem
XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
souhlasím s Vámi, že lze pochybovat o ústavnosti samotného sčítání, zejména z důvodu pochyb o účelnosti takto rozsáhlého zásahu do práva na soukromí. Pochybujeme i o dodržování pravidel pro zabezpečení osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů (pochybnosti nad anonymizací údajů). 
Případný bojkot sčítání z vaší strany pro vás může znamenat postih maximální pokutou 10 000,- Kč. Povinnost nechat se sečíst je zakotvena v zákoně o sčítání lidu, který je speciálním zákonem ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů, má tedy při aplikaci přednost. V případném sporu se státem by bylo s největší pravděpodobností nutné dojít až k Ústavnímu soudu, kde by se posuzovala proporcionalita zásahu do práva na soukromí při sčítání a ústavnost samotného zákona o sčítání lidu. Zde by podle mého názoru mohla mít ústavní stížnost naději na úspěch. Je tedy na V, zda chcete toto riziko podstoupit. V každém případě by to mohla být velmi zajímavá kauza. Za naše občanské sdružení snad mohu, pokud nám vyjde financování dle předpokladů, slíbit možnost zastoupení v případě jedné strategické litigace týkající se sčítání. Nemáme ale bohužel personální možnosti ani finanční prostředky k zastupování většího množství lidí v jednotlivých případech odepření sčítání. Ve větším množstvím případů tak můžeme nabídnout maximálně konzultace postupu.
 
S pozdravem,
Mgr. Jan Vobořil 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League