V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Přístup do evidence obyvatel

Vloženo: 07.09.2011
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Vážení,

do Evidence obyvatel mohou vstupovat u dětí pod 15 let a do těch osob bez právní subjektivity jen opatrovníci a zákonní zástupci.,
Pokud člověk zjistí, že do jeho osobních údajů měla přístup veřejná opatrovnice, může se domnívat něčeho jiného než že je nesvéprávný?
Děkuji za odezvu.
XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,
ano, podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech (č. 133/2000 Sb.) může žádat o poskytnutí údajů z Evidence obyvatel místo občana samotného jeho opatrovník v případě, že je této osobě omezena způsobilost k právním úkonům anebo je této způsobilosti zcela zbavena (§ 8 odst. 8 zákona).
Do Evidence obyvatel má ale na základě oprávnění v řadě zákonů přístup i mnoho dalších státních orgánů, a to včetně obecních úřadů a jejích zaměstnanců. Bez nahlédnutí do záznamů o přístupech do evidence obyvatel však nelze činit závěry o tom, kdo a za jakým účelem do Evidence obyvatel nahlížel. Ostatně, zákon sám stanoví, že záznamy o přístupech některých orgánů se v systému vůbec neevidují (§ 8 odst. 11 zákona).

S pozdravem,
Vaše právní poradna

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League