V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Požadavek zaměstnavatele poskytnout výpisy z rejstříků CBCB a LLCB. Má na to právo?

Vloženo: 19.10.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Text otázky: 

Dobrý den.Pracuji na pozici fyzické ostrahy ve firmě, která se zabývá výrobou a distribucí plastových karet a to i bankovních (Visa, Master Card e podobně).  Jednou ročně zaměstnavatel požaduje po všech zaměstnancích, bez rozdílu na jakých pozicích jsou zařazeni, výpisy z rejstříku trestů, rejstříků CBCB a LLCB.  Tento požadavek zdůvodňuje údajnou specifickou povahou výrobní činností a také údajným požadavkem zejména zahraničních, již výše zmíněných klientů. Bez splnění bezpečnostních požadavků bychom údajně nezískali zakázky od těchto klientů. Podotýkám že výpisy CBCB a LLCB obsahují historii bankovních, či nebankovních půjček, platební morálku při splácení, dokonce i  kontokorentní dluhy na běžném účtu. Navíc jsou zde i informace o celé rodině, jelikož s manželkou máme společný účet. Dále je zde mnoholetá historie  finanční situace mých dnes již dospělých a osamostatněných dětí, kterým jsem např. ručil na meziůvěr a úvěry ze stavebního spoření a podobně. Dle zákona 262/2006, § 316 odst. (4)  b)  zaměstnavatel nemá právo na informace o majetkových poměrech svého zaměstnance. Ovšem to neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce která má být vykonávaná.Nikde jsem již ale definici "věcný důvod a povaha práce" nenašel. Pak je tam ještě ve stejném paragrafu a odstavci (3) formulace "zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele kterým odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2". Ale tento odstavec o majetkových poměrech taky nehovoří.Protože jsem na zaměstnavatele vznesl dotaz na základě jakých právních norem vyžaduje tyto informace, bylo mi sděleno, že externí právník naší firmy se odvolává právě na § 316 zákoníku práce a na specifickoué povahu činnosti, kterou se firma zabývá.Ještě bych chtěl podotknout, že je zvláštní, že moje rodinné majetkové poměry by mohly být potencionálním bezpečnostním rizikem, (takto je zdůvodňován požadavek na odevzdání výpisů z registru dlužníků a půjček), jelikož jsem v minulosti opakovaně  využil možnosti vzít si úvěr v různé výši a to zejména na rekonstrukci vlastního rodinného domku. Tyto úvěry jsem již splatil řádně a v termínech. Na druhé straně je zvláštní, že se zaměstnavatel bezpečnostního rizika neobává v souvislosti s vyplácenou mzdou svým zaměstnancům. V mém případě je to čistá roční mzda 114000,-Kč  Za pět let zaměstnání ani haléř valorizace, vlastně před třemi lety nám byl zaměstnavatelem z důvodu celosvětové krize plošně snížen plat o 10%, čili ticíc korun měsíčně.Od zaměstnavatele žádnou půjčku nemám, rovněž žádné exekuční záležitosti současné, ani v minulosti. Proto se domnívám, že zaměstnavatel nemůže vznášet takové požadavky, ani se souhlasem zaměstnanců.Děkuji za odpověď.   

Text odpovědi: 

Dobrý den, omlouváme se předně za prodlení s odpovědí – původně byla poradna provozována v rámci projektu, který měl končit k 15.8.2012, nicméně se nám podařilo zajistit zdroje, aby mohla fungovat dále, nejméně do konce tohoto roku. Zajišťování návaznosti nás stálo mnoho organizační práce, proto se opozdilo i poradenství.K Vašemu dotazu, právně dosti zajímavému: na podobné případy se skutečně vztahuje Vámi zmiňovaný § 316 ZP podle kterého může zaměstnavatel požadovat informace o majetkových poměrech zaměstnance jen v případě, je-li dán věcný důvod spočívající v povaze práce která má být vykonávána a za současného dodržení požadavku přiměřenosti tohoto zásahu do soukromí zaměstnance. Ve Vašem případě je zřejmé, že věcný důvod k tomuto opatření ze strany zaměstnavatele existuje, otázkou však zůstává přiměřenost těchto opatření. Definici, jak uvádíte, zákon nevymezuje a je to zde otázka výkladu autoritativních orgánů.  Těmi může být po veřejnoprávní stránce (laicky řečeno tam, kde za porušení zákona může správní orgán uložit sankci nebo opatření k nápravě) Inspekce práce a Úřad na ochranu osobních údajů; po soukromoprávní cestě obrany (zde si porušení daného ustanovení musí žalobat postižený zaměstnanec sám u soudu) soud.Zatím jsme nenarazili na žádné rozhodnutí v podobném případě, který popisujete; zároveň by asi bylo vhodné znát více informacío pozicích a jejich náplni práce (zejména s ohledem na rizikovost zneužití svěřených pravomocí), pro které zaměstnavatel údaje obsahuje. Vodítkem výkladu může být metodický leták Inspekce práce, který naleznete zde akterý azstává k zaměstnavatelů spíše přísnější postoj: http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/ochrana-majet....Doporučuji Vám tedy využít toho, že Inspekce práce ze zákona poskytuje poradenství a s daným dotazem na výklad a podrobným popisem zkoumaných pracovních pozic a jejich náplně se na ní obrátit. Kontakty naleznete zde: http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/.Podobnou zákonnou poradenskou službu k výkladu Vám může poskytnout též Úřad na ochranu osobních údajů, do jehož kompetence také věc spadá. Na rozdíl od inspektorátů práce může za porušení zákona ( v tomto případě zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, kde by zaměstnavatel mohl případně porušit zákon nejspíše v otázce přimeřenosti rozsahu zpracopvání osobních údajů) ukládat I pokuty a nikoli jen opatření k nápravě. Kontakt na poradenský odbor ÚOOÚ je   +420 234 665 555, ev, lze využít e-mail (posta@uoou.cz) nebo klasickou poštovní adresu. Samotné nás budou názory obou úřadů zajímat, proto prosíme o informaci, jak Vám odpověděly. Přejeme Vám, aby byl výklad pro Vás příznivý. S pozdravem, za IuRe JUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League