V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

odposlech mobilního telefonu

Vloženo: 03.10.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Dobrý den,mám podezření,že mi manžel odposlouchává hovory a má přehled o sms zprávách.Jde to nějak zjistit a jak se proti tomu bránit? Začíná být chorobně žárlivý,aniž bych k tomu dala podnět,ale už mě to unavuje.Děkuji za odpověd.Hezký den.Romana

Text odpovědi: 

Dobrý den,
děkujeme za důvěru. Tato poradna je zaměřena na právní stránku problémů, ohledně technických aspektů doporučuji obrátit se na odborníka v dané oblasti, např. některou z mnoha specializovaných firem nabízejících ochranu proti odposlechům a jejich vyhledávání. Jako vodítko pro výběr takovéto firmy doporučuji zejména jejich etiku - zda kromě ochrany před odposlechy nenabízí také samotné skryté sledování osob, prostor či komunikace.

Z praktické stránky věci - jedna věc je zjištění, že manžel má přístup k informacím, které nemohl získat jinak než z telefonu (což je asi Vaše aktuální situace), jiná věc je zachycení úprav v software telefonu apod. pomocí "důkazu" v podobě například znaleckého posudku či jen vyjádření odborné firmy v listinné podobě. Teoreticky existuje i možnost přístupu do obsahu hovorů a zpráv na úrovni telekomunikační soustavy, to je ale bez odborných znalostí či specifického postavení (např. policista, vybrané pracoviště teleoprátora) velmi nepravděpodobné.

Co se však týče právní stránky věci, je odposlech telefonních hovorů manželem samozřejmě protizákonný a to bez ohledu na manželský vztah k oběti.Obrana je možná po občanskoprávní rovině (žaloba na ochranu osobnosti) i trestněprávní rovině (podání trestního oznámení pro podezření z přečinu porušování tajemství dopravovaných zpráv, §182 odst. 1 t.z..).

Je však zřejmé, že ve vztahu mezi manžely je právní řešení jako "zbraň nejtěžšího kalibru" až zcela na posledním místě. Primárně jde o problém vztahu a proto prvně doporučuji njedříve o věci mluvit, využít služeb manželských poraden a podobně a případné důkazy o odposlechu si zajistit až pro případ, kdy bude právní řešení jediné možné (rozvod, ochrana před stále intenzivnějšími zásahy).

Přeji Vám však, aby k tomu nedošlo a situace se vyřešila.

S pozdravem,
Vaše právní poradna

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League