V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Neucast scitani lidu

Vloženo: 20.07.2011
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

 Dobry den, mam prosim dotaz: pokuta za neucast pri scitani hrozi za neodevzdani listku nebo za jeho neprevzeti? Dekuji, XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,

sčítání lidu, domu a bytů 2011 má, jak dlouhodobě poukazujeme (např.zde: http://www.slidilove.cz/content/iure-poda-podnet-ke-kontrole-zabezpeceni...), řadu problémů týkající se jak legitimity, tak bezpečnosti zpracovávaných dat. Není proto překvapivé, že jej bojkotovaly tisíce občanů.

Zákon pamatuje na přestupek, který spočívá v neodevzdání formuláře získaného zákonem předvídaným způsobem (§ 26 odst. 4 písm. a) zákona o sčítání lidu). Dosti diskutabilní povinnost občana sám se o formulář přihlásit je zakotvena v zákoně také (§ 21 odst. 1 zákona o sčítání lidu) a ačkoli se k tomuto ustanovení neváže výslovně zvláštní skutková podstata přestupku, lze odpovědnost dovodit. Zákon totiž v § 7 odst. 7 stanoví povinnost " poskytnout údaje... přesné a úplné...řádně a v termínu stanoveném tímto zákonem."

Na toto ustanovení se váže přestupek spočívající v "poskytnutí údajů v rozporu s § 7 odst. 7" (přestupek dle § 26 odst. 4 písm. b) zákona). Jinak řečeno, pokud si dotazník nevyzvednete, údaje nepředáte do 25 dní po půlnoci z 25. a 26. března 2011, zákonný termín nedodržíte a dopustíte se přestupku (dle § 26 odst. 4 písm. b)).

Přestupkem je jak neodezvdání formuláře, tak i jeho nepřevzetí. U obou typů přestupků lze uložit pokutu až do 10 000 Kč. Vedle však zároveň platí i zákon o přestupcích, který nabízí i jemnější sankci - napomenutí a umožňuje i projednání věci bez uložení sankce ( § 11 přestupkového zákona). V eventuálním řízení je vhodné o těchtzo možnostech vědět a aktivně je navrhovat.

Důležité je vědět, že "propadné" ustanovení o nejzazší možnosti projednání přestupku (a tedy i uvalení sankce) je v tomto zákoně upraveno speciálně proti úpravě obecné a obecně známé(dle zákona o přestupcích).

Na rozdíl od roční lhůty obecné, zde "sčítací" zákon stanoví, že odpovědnost za přestupek zaniká, pokud příslušný obecní úřad nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy byl spáchán.

Uplynutím 19. dubna 2013 je tak definitivně vyloučeno všechna jednání bojkotující sčítání lidu jakkoli postihnout. Co se týče lhůty subjektivní (rok od doby, kdy se obecní úřad s rozšířenou působností dozví o přestupku, bude v závislosti na administrativních procesech a toku dat po sčítání, různá v různých případech.

Existují pochyby, zda správní systém vůbec zvládne ve lhůtách postih všech nesečtených občanů. IuRe je připraveno pomoci právní radou eventuálně i právním zastoupením pomoci občanům, proti nimž by byla řízení zahájena. Zda to bude možné, závisí především na zajištění financí na další období naší činnosti, záměr na tuto strategickou litigaci však rozhodně máme. Pochyby o využití nashromážděných dat v neprospěch občanů sdílí totiž mnozí.

 

Vaše právní poradna

 

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League