V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Nastavení kamery na vlastní auto zaparkované na veřejné komunikaci

Vloženo: 23.07.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Parkuji na veřejné ulici naproti našemu domu. Opakovaně dochází k poškozování mého auta neznámým pachatelem. Je možné k ochraně majetku - auta - a zjištění pachatele použít kameru umístěnou na našem domě a namířenou na toto vozidlo stojící na veřejné komunikaci? V tomto případě je nutné záznam z kamery nahrávat pro případné doložení záznamu při předání oznámení Policii ČR. Kamera není nasměrována na cizí pozemky ani do cizích oken, pouze může zaznamenat pohyb cizích osob kolem zaparkovaného auta. Provoz kamery je nastaven pouze na noční provoz. Veškeré záznamy jsou zkontrolovány a pokud nedojde k poškození vozidla jsou obratem smazány. K poškození už došlo 6x z toho 3x během 14 dní.

Text odpovědi: 

Dobrý den,děkujeme Vám za důvěru. Bohužel Vám nemůžeme dát stoprocentně jednoznačnou odpověď,  soudní praxe zatím identický případ, pokud je nám známo, neřešila. Nicméně podle Vámi popsané situace se spíše kloním k názoru, že popsaný systém bude shledán v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) – za podmínky, že bude nastaven tak, aby snímal jen toho, kdo se k vozu více přiblíží, nikoli všechny osoby na daném úseku chodníku. Nevím, zda je to v konkrétním případě technicky možné, ale byla bych v tomto raději opatrná. Co si pamatuji, Úřad na ochranu osobních údajů řešil případ, kdy majitel domu nastavil kameru po útocích na zámek na vchodové dveře svého domu – tam ovšem nebylo riziko snímání zcela cizích osob. Pokud jste schopen prokázat opakované útoky na Váš vůz, kameru umístíte pouze se záběrem na vůz a záznamy budete mazat, domnívám se, že lze hovořit o splnění zákonné výjimky: souhlas nahrávaných nemusíte mít, pokud jde o ochranu Vašich práv (§ 5 odst.2 písm.e) ZOOU.  Vámi předvídaný postup předání záznamů pachatele polici je jediný správný, pokud byste záznam uveřejnil,  hrozí Vám riziko pokuty od UOOU – nedávno byl takto sankcionován majitel obchodu, který na sociální síť vyvěsil fotografii zloděje kol v rámci pátrání na vlastní pěst. Zcela prosté rizika porušení zákona tedy použití kamery není;  zákon navíc správcům osobních údajů stanoví i povinnosti další – informační, registrační apod.  Cestou z působnosti zákona je eventuálně podmínka, že údaje shromažďujete jen pro svou osobní potřebu - je sporné, zda by Úřad tento právní názor přijal, pokud zamýšlíte (logicky) záznam případného pachatele předat policii.Doporučuji pouvažovat i o zabezpečení, které má srovnatelný efekt a není spojeno s nakládáním s osobními údaji – například pohybové čidlo napojené na alarm apod., pokud to konkrétní okolnosti umožní. Omlouváme se Vám také za větší prodlevu s odpovědí způsobené dovolenými. Přejeme Vám hodně zdaru, Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League