V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Může vlastník bytu/domu zjistit údaj o tom, kdo je v bytě/domě hlášen k trvalému pobytu?

Vloženo: 17.04.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Může vlastník jiné bytové jednotky nebo statutární orgán Společenství vlastníků jednotek zjistit údaj o tom, kdo je v domě nebo v jednotlivých bytech hlášen k trvalému pobytu?

Text odpovědi: 

Dobrý den

v souladu s § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel je tím, kdo je oprávněn získat údaj o osobách hlášených k trvalému pobytu vlastník objektu. Důležité je to, co se skrývá pod pojmem „objekt“. V souladu s § 10 odst. 1 tohoto zákona a vyhlášky č. 326/2000 Sb. je objektem budova, nikoli konkrétní byt. V bytovém domě s byty v osobním vlastnictví jsou vedle bytů, u nichž je vlastníkem daná osoba, i společné prostory, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek (§ 8 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů). Všichni vlastníci bytových jednotek jsou tedy spoluvlastníky objektu, pokud jde o jeho společné části (chodby, sklepy, střecha, fasáda apod.) Z § 139 odst. 1 občanského zákoníku vyplývá, že z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně všichni spoluvlastníci. Z toho vyplývá, že spoluvlastníci mají ohledně společné věci totéž postavení jako samostatný výlučný vlastník.

Každý ze spoluvlastníků společných prostor budovy (tj. každý vlastník jednotky) má tedy právo požadovat údaje o osobě, která je v budově hlášena k trvalému pobytu. (Údaj o trvalém pobytu obsahuje pouze adresu domu, neměl by obsahovat číslo konkrétního bytu.)

Na rozdíl od stanovisek některých obecních úřadů nehraje jakoukoli roli to, zda je žadatel pověřeným orgánem společenství vlastníků jednotek (SVJ). SVJ není vlastníkem ani spoluvlastníkem objektu ani žádných jeho částí, jedná se o právnickou osobu, jejímž úkolem je správa společných částí domu.

Údaj o místě trvalého pobytu v evidenci obyvatel by měl být pouze údajem evidenčním, který nemusí mít a často nemá nic společného s tím, kde daná osoba fakticky bydlí či kde má svoje věci. V souladu s § 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel nezakládá trvalý pobyt na konkrétní adrese žádná práva k objektu nebo jeho vlastníkovi. Fakticky však slouží tento údaj jako stopa zejména pro exekutory, kteří často nezkoumají stav blíže a na dané adrese realizují exekuce movitých věcí. Z tohoto důvodu zejména je pro každého vlastníka nemovitosti vhodné zkoumat, zda není v jeho nemovitosti přihlášen k pobytu někdo, kdo tam fakticky nebydlí. Zákon dokonce umožňuje vlastníku zrušit trvalý pobyt osobě, která se na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje – návrh podává a tvrzení prokazuje vlastník.

 

S pozdravem,

 

Mgr. et Mgr.Jan Vobořil a JUDr. Ing. Helena Svatošová

 

Iuridicum Remedium, o.s.

Právní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League