V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Může ISP informovat uživatele v případě, že si policie vyžádá poskytnutí logů monitorují jeho činnost?

Vloženo: 15.08.2012
Kategorie: 
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli ISP (poskytovatel internetového připojení) může informovat svého klienta o tom, že dostal žádost o poskytnutí údajů. Zkrátka když dojde třeba od policajtů žádost na poskytnutí logů a identifikaci, tak ISP obratem pošle uživateli echo + přiloží všechny informace, aby klient věděl, co policajti dostali. Pamatuje na to nějaký zákon, byl by takový postup legální?

Text odpovědi: 

Hezký den, zákon na toto pamatuje a takovýto postup by byl žel jasně nelegální. Dle § 97 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích má poskytovatel veřejné sítě nebo služby elektronických komunikací povinnost mlčenlivosti o žádostech a předaných údajích jak u klasických odposlechů, tak u "data retention". Na druhou stranu v tomto zákoně chybí delikt, který by spočíval v porušení této povinnosti - jak u fyzických osob, tak u právnických a podnikajících fyzických osob.  Zdá se, že v případě tohoto zákona se opomělo na sankci za nedodržení této povinnosti. Odpovědnost by však mohla být založena i jinde, například ve formě náhrady škody. Je to však věc v praxi dle mých informací dosud neřešená.  Přeji Vám mnoho zdaru a maximum soukromí, za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League