V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Mohu odmítnout žádost policie o poskytnutí otisků prstů?

Vloženo: 11.04.2013
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Dobrý den, prováděl jsem běžnou údržbu v kanceláři, která byla dva dny nato vykradena. Policisté mne požádali, abych jim poskytl své otisky prstů, aby je mohli porovnat s otisky prstů nalezenými v té vykradené kanceláři. Nelíbí se mi myšlenka, že bych měl policii poskytnotu své otisky prstů. Mám právo to odmítnout nebo třeba následně požádat o odstranění otisků prstů z databáze, prosím?

Text odpovědi: 

P { margin-bottom: 0.21cm; }Dobrý den, Sebrání otisků prstů v rámci vyšetřování trestného činu je úkonem podle §114 Trestního Řádu (dále jen TŘ) a podle něj máte povinnost se takovému úkonu podrobit. V opačném případě vám hrozí pořádková pokuta ve výši až 50 000 Kč podle §66 TŘ, v případě že byste měl ve vyšetřování postavení obviněného nebo podezřelého (po sdělení podezření), je možné tento úkon provést i formou fyzického donucení. Sebrané otisky se po skončení trestního řízení uchovávají jen v taxativně vymezených případech pro účely budoucí identifikace podle §65 odst. 1 zákona o Policii ČR (u osoby obviněné, té které bylo sděleno podezření ze spáchání činu, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin apod.), v ostatních případech je Policie povinna otisky po ukončení vyšetřování zlikvidovat (§85 zákona o Policii ČR a následující). I v případě uchování pro účely budoucí identifikace podle §65 je Policie povinna údaje zničit v okamžiku, kdy jejich uchovávání není nezbytné pro účely podle §65 odst. 5 zákona o Policii ČR, mimo jiné pro odhalování a předcházení trestné činnosti. Tímto okamžikem by tedy byl okamžik, kdy by bylo podezření vůči Vám vyvráceno. Zda k likvidaci skutečně došlo je možné ověřit pomocí písemné žádosti podle §83 zákona o Policii ČR směřované policejnímu prezidiu – to je pak povinno sdělit uchovávané osobní údaje vztahující se k osobě žadatele a kdy došlo k likvidaci otisků. Za poradnu Iuridicum Remedium Vám přejeme uspokojivé vyřešení Vaší situace.

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League