V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamery společné prostory

Vloženo: 20.07.2011
Kategorie: 
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,
v našem domě se u vchodových dveří do společných prostor se objevila kamera.
Není u ní nic napsané, nikdo nám nic neoznámil, nevíme, kdo jí nainstaloval a
kdo má přístup k záběrům. Asi to není v pořádku, co můžeme proti tomu dělat?
Předem díky moc za odpověď.
XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,
provozování kamerového systému se záznamem v místech, kde se pohybují osoby, je zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Nejdříve je tedy třeba zjistit, zda jde u funkční systém se záznamem.

Už samotný fakt, že sledovaný prostor není označen cedulkou s informací o sledování a s kontaktními údaji na toho, kdo systém provozuje je porušením zákona. Je pravděpodobné, že v domě kameru instalovala správcovská firma, majitel domu apod., takže doporučuji nejprve se obrátit na ně.

Pokud se nepodaří subjekt, který kameru nainstaloval vypátrat nebo Vás jeho vysvětlení proč je kamera nainstalována neuspokojí, doporučuji obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten může provést ve věci kontrolu a/nebo uložit, shledá-li porušení zákona, správci i zpracovateli záznamů z kamer, sankci, nejčastěji ve formě pokuty.

Vzhledem k tomu, že Úřad ve věci kamerových systémů v bytových domech již dlouho působí osvětově, dá se očekávat spíše vyšší sankce v případě shledání nezákonnosti.

V případě, že se prokáže, že systém provozuje společenství vlastníků či bytové družstvo, které bude též adresátem pokuty, doporučuji vymáhat osobní odpovědnost konkrétních osob v orgánech právnické osoby, aby nedošlo k paradoxní situaci, že sledovaní obyvatelé domu zaplatí se svých příspěvku pokutu za toto jednání, k němuž nedali souhlas a jsou de facto jeho oběťmi.

Obecné informace k instalování kamerových systémů v bytových domech najdete zde: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_1.pdf.
S pozdravem,

Mgr. Jan Vobořil
JUDr. Ing. Helena Svatošová

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League