V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamerový systém zaměřen na veřejnou silnici

Vloženo: 06.02.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Jeden náš místní spoluobčan má na střeše svého rodinného domu umístěné 2 kamery( možná jich má i více) a sleduje veřejnou komunikaci a budovu místních hasičů naproti.Jakmile se něco šustne před jeho domem ihned volá Policii ČR a podává stížnosti na příslušný MěÚ,na Krajské úřady apod.i dokonce si stěžoval do Prahy na ředitelství HZS se všemi nahrávkami na DVD,stěžuje si i na postup vyšetřování Policie ČR.S tím člověkem si nevíme rady už řady let. Stěžuje si i na řidiče aut, která tudy projíždí a údajně troubí.Nechceme být stále sledováni,kudy jdeme, v kolik hodin jdeme a nebo jedeme.Jde nám to všem na obtíž a co kdyby zrovna jsme museli na WC před jeho domem ?Proto chceme zřídit petici na odstranění těch jeho kamer z budovy.Věřím, že se podepíši všichni občané obce a pak to pošleme na příslušný odbor MěÚ.Myslíte, že máme nějakou šanci na úspěch ?Co byste nám poradily ?Děkuji XX

Text odpovědi: 

 

Dobrý den,

obávám se, že petice adresovaná městskému úřadu, k nápravě vést nemůže. Pokud by měly úřady v jednání souseda zamezit, mohou tak učinit jen, pokud je k tomu výslovně opravňuje zákon, nikoli na základě petice. Městský úřad by tak mohl zasáhnout formou případně pouze v projednání přestupku, pokud by jednání souseda jako přestupek vyhodnotil (a petice tak byla podnětem k přestupkovému řízení). Eventuálně by totiž jednání souseda mohlo naplnit právní kvalifkaci § 49 odst. 1 písm. c) (přestupek proti občanskému soužití spočívajícím v úmyslném narušení občanského soužití mj. schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním), to je však na posouzení přestupkové komise v místě.

 

Pokud však soused kamerou pozoruje, eventuálně nahrává, jiné osoby (a jak z Vašeho dotazu plyne, je tomu tak), dostává se do kolize se zákonem na ochranu osobních údajů. Pokud je kamerou pořizován záznam a dá se to dokázat (např. pokud jej soused použil v některé ze svých stížností), podle výklad Úřadu na ochranu osobních údajů jde o jejich zpracování a věc se dostává pod režii zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zřejmě je zde porušena povinnost zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem osob, kterých se týká (§ 5 odst. 2 ZOOU), případně jiná ustanovení tohoto zákona.

 

V tom případě doporučuji podat ÚOOÚ podnět s maximem podkladů (Podnět nemá předepsanou formu, vzor pro inspiraci je možné nalézt např. na našich webových stránkách zde: http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/, část „Formuláře“). Úřad na ochranu osobních údajů je nadán pravomocemi jako je např. předvolání, požadování vysvětlení, výslech svědků, dokazování listinami apod. (ev. právem komplexní kontroly), a může skutkový stav zjistit podrobněji. Případné rozhodnutí ÚOOÚ, pokud by shledal porušení zákona, by mohlo uložit sankci, nejčastěji peněžitou pokutu.

 

V případě, že by se Vám nepodařilo prokázat existenci záznamového zařízení, je jistě možné podat podnět ÚOOÚ též, ale situace je složitější. Pokud ani Úřad ve svém šetření neshledá, že jde o kameru se záznamem, podle jeho rozhodovací praxe se nebude jednat o zpracování osobních údajů a věc řešit nebude. Existují však právní názory, že i v tomto případě jde o zpracování osobních údajů. Pak je možné obrátit se jen na veřejného ochránce práv, který by mohl tento názor překonat. Podnět ombudsmanovi však nemá účinky odvolání apod., spíš jby byl významný pro podobná rozhodnutí Úřadu do budoucna.

 

V každém případě je třeba podněty formulovat velmi opatrně, nikoli jako přímé obvinění z konkrétmních deliktů – vzhledem ke kverulantským aktivitám souseda by hrozila protipodání za křivá obvinění apod.

 

Budeme každopádně rádi za vyrozumění o dalším vývoji věci. 

 

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League