V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Dotaz-zveřejnění osobních údajů

Vloženo: 07.01.2014
Kategorie: 
Soukromí v medicíně a zdravotnictví, DNA
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

 Dobrý den, prostřednictvím toho to emailu bych se Vás prosím chtěl zetat na problematiku osobních údajů a to konkrétně rodného čísla. Před nedávnem jsem našel na nejmenované Střední zdravotnické Škole fotografii, která je zobrezena na jejich webu. Na té fotografii je vyfocen student u počítače, který je zapnutý a je i zapnutý centrální nemocniční systém. Na této fotografii po zvěčení je pomerně znatelně vidět rodné čísla, jména, dietní režím, pokoje pacientů, soběstačnost pacientů a taktéž jeijch vyšetření. Tyto informace jdou vidět u 11 pacientů celkem.  Můj dotaz je směřován, zda je táto fotografie udatelná a v rozporu s ochranou osobních údajů  Děkuji  S pozdravem Karel Šimeček              

Text odpovědi: 

Dobrý den,děkujeme za dotaz. Rodné číslo je osobním údajem zvláštní povahy, neboť je univerzální a s jeho znalostí lze k jedné osobě vztáhnout údaje z řady seznamů a databází, nemluvě o riziku zneužití. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je umístění informací o jiné osobě na web zpracovnáním osobních údajů. Dá se dokonce předpokládat, že spojení rodného čísla s dietním režimem a zejména s vyšetřeními může být kvalifikováno jako citlivý osobní údaj, který požívá ještě přísnější ochrany než prostý osobní údaj. V případě pouhého osobního údaje (zveřejnění rodného čísla) jde nejspíše o přestupek podle §44 odst. 2 písm. e), zpracování osobních údajů bez souhlasu a bez naplnění některé z výjimek. V případě citlivého osobního údaje by mohlo jít o přestupek podle § 44 odst. 3 písm. b). Rozdíl je v maximální výši pokuty, kterou lze za přestupek uložit (v prvním případě až 1 000 000 Kč a ve druhém až 5 000 000 Kč). Vzhledem k popsanému případu lze však předpokládat, že upozornění dotčené Střední zdravotnické školy, že neoprávněně zveřejňuje (citlivé) osobní údaje a vyzvat ji k odstranění dotčené fotografie či znečitelnění obsahu monitoru, by mohlo být dostatečné pro vyřešení situace. Pokud by Střední zdravotnická škola nereagovala a snímek neodstranila, je možné podat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Jak postupovat při podávání podnětu ÚOOÚ naleznete na jeho stránkách zde: http://www.uoou.cz/chcete-li-podat-podnet-nebo-stiznost-na-poruseni-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju/ds-1097/archiv=0&p1=2613Vzhledem k tomu, že na fotografii je viditelný i centrální nemocniční systém včetně jeho údajů, došlo zřejmě i k porušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to § 51, podle kterého je poskytovatel zdravotní služby (míněno jak fyzická tak právnická osoba) povinen zachovávat mlčenlivost o zdravotním stavu pacienta. Poskytovatel zdravotní služby má vést, uchovávat a nakládat se zdravotnickou dokumentací v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména přijmout opatření k ochraně údajů před zneužitím. Z Vámi popsaného stavu není jasné, zda se dotčená nemocnice aktivně podílela na zveřejnění fotografie, tudíž nelze přesně určit, zda i ona nese odpovědnost za zveřejnění osobních údajů. Každopádně, je-li z fotografie patrno, ve které nemocnici byl snímek pořízen, je možné i na tuto nemocnici podat podnět ÚOOÚ, neboť umožnila vyfocení zdravotnické dokumentace (za předpokladu, že všech 11 pacientů, jejichž údaje jsou na snímku patrné, nevyjádřili svůj souhlas se zveřejněním údajů).  S pozdravem,Tým IuRe

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League