V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Dotaz

Vloženo: 16.01.2012
Kategorie: 
Osobní údaje ve školství
Text otázky: 

Dobrý den, prosím Vás o Váš názor.

Mému 10-letému synovi přišel do základní školy dopis od Reader¨s Digest Výběr. Univerzální "výherní" dopis. Nechápu to.
Samozřejmě jsem tam zavolala a okamžitě žádala zrušení adresy v jejich databázi. Kde vůbec tu adresu vzali? Nebo obepisují všechny školáky v republice? Tak znechucená jsem nebyla několik let. Můžete mě poradit, jestli mohu požádat nějakou organizaci o pomoc se zveřejněním tohoto případu a nebo je to taková prkotina, že to nestojí za řeč?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
pokud Váš syn nedal své osobní údaje společnosti sám, jde o zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů a to je až na výjimky (které však dle popisu věci, soudím, nenastaly) nepřípustné. Na okraj dodávám, že i kdyby Váš syn osobní údaje poskytl, jako jeho zákonný zástupce máte právo tento jeho právní úkon změnit a souhlas odvolat.

Otázka získání osobních údajů žáka ZŠ je skutečně namístě a podezření na nekalou marketingovou praxi (zřejmě půjde o osobní údaje více žáků) rovněž. Doporučuji využít svá práva a zjistit více.

Zákonnou oporu Vám dává § 12 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU), podle nějž máte právo vyžádat si od správce či zpracovatele osobních údajů (společnost vydávající časopis) informaci o zdroji osobních údajů – tedy odkud je společnost získala. Kromě toho lze žádat informace o účelu zpracování osobních údajů, jejich rozsahu (které všechny údaje se o dítěti evidují), komu jsou údaje dále posílány i další vysvětlení (§ 21 ZOOU).

Cestou, jak zjistit přesnou praxi této společnosti, je též podání podnětu na Úřad na ochranu osobních údajů. Ten může buď vyšetřit jednotlivý případ a shledá-li porušení zákona (což je zde možné), uloží sankci, anebo může zahájit u této společnosti komplexní kontrolu způsobů nakládání se všemi osobními údaji a uložit poté případně opatření k nápravě (sankční řízení poté není rovněž vyloučeno). Volba provedení kontroly je na úvaze Úřadu. Vzor podání podnětu Úřadu na ochranu osobních údajů můžete nalézt na našem dalším webu zde: http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/ (Podnět k ÚOOÚ); nemá předepsanou formu, důležité je uvedení konkrétních skutkových okolností.

Pokud se podezření na nekalé získávání a zpracování osobních údajů touto společností potvrdí a budete-li mít zájem o medializaci případu (která je často podobně účinná jako právní kroky), můžete nás kontaktovat, popsat zjištěné skutečnosti a pokusíme se Vám zpostředkovat vhodný mediální výstup, který by na riziko takovýchto praktik poukázal. Ukáže-li se, že společnost porušuje zákon, lze ji též nominovat na anticenu o největšího narušitele soukromí (zde: http://www.slidilove.cz/content/soutez-o-nejvetsiho-slidila, link „Nominujte....“ v textu).

Přeji  mnoho zdaru,
za IuRe
JUDr. Ing. Helena Svatošová
Právní poradna pro ochranu soukromí
 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League