Biotechnologie, umění a společnost

3. 4. 2008 | 22:49

Rychlý rozvoj biotechnologií ovlivnil v minulých 20 letech zásadně farmaceutický, zemědělský, vojenský průmysl a medicínu, ale zasáhl i další stránky života jednotlivce, lidstva i celé biosféry. Převratné poznatky biotechnologie se dotkly i etických základů tradičního konceptu živé přírody a identity člověka. Nedávno ukončený „Projekt genetiky člověka“ (The Human Genome Project-HGP) umožnil „přečíst“ genetickou výbavu člověka. Od té doby probíhá po celém světě řada dalších vědeckých i podnikatelských iniciativ, směřujících k možnostem zkoumat, upravovat, ovlivňovat a opravovat genetickou výbavu živého organismu. Symbolicky se tak setkaly geny, algoritmy a kódy a procesy konvergence komputace, humanitních, přírodních věd, ale i důsledky pro ekonomické i politické zájmy systémů dozoru a kontroly. Řada umělců, zabývajících se donedávna experimenty s alternativním použitím počítačů, tzv. hackerstvím digitálních kódů, začala zkoumat možnosti, nabízející se pro uměleckou intervenci: světy mikroorganismů, biologických tkání, molekulární biologie, ekologických systémů a umělé inteligence. Nový umělecký obor (nazývaný bioart, transgenic art, nebo wetware hacking) nemusí být ale omezen jenom na pokusy v dobře vybavených soukromých, nebo státních laboratořích. Multimediální umělec Paul Vanouse z univerzity v Buffalu se věnuje řadu let ve svých instalacích a v rámci série dílen pro „nadšené amatéry“ estetice DNA a pokusům s genetickou výbavou. Zájemci o tajemný mikrosvět genetických kódů mohou nahlédnout do kuchyně, která je před veřejností většinou uzavřena. Dílna je určena pro studenty uměleckých škol, ale i pro každého, koho zajímají radikální metodologie současného umění, vědy i humanitních oborů. Tématika DNA překračuje kontexty vědy a kultury. Součástí programu je proto navazující veřejná diskuze, pořádaná ve spolupráci s občanským sdružením Iuridicum Remedium zaměřená na společenské a politické důsledky rozvoje biotechnologií. „Genetická informace jako citlivý osobní údaj“ 11. dubna 17.30. – 19.00 hod FAMU učebna U2 Otevřená diskuze, které se zúčastní členové Iuridicum Remedium a pozvaní specialisté se dotkne řady otázek: DNA databáze pod kontrolou státu - komu a kdy je oprávněna policie vzorek DNA odebrat? Kolik vzorků má obsahovat Národní DNA databáze a čí vzorky tam mají být? Má mít policie právo odebírat vzorky násilím? Co se s nimi potom děje? Je možný test DNA paternitních sporech bez souhlasu testované osoby? Jsou komerční databáze DNA nebezpečné ? Potřebujeme zákon o nakládání z DNA ? Je veřejnost dostatečně informována o možnostech porušování ochrany soukromí působením DNA databází? Jak se zajímá kulturní a umělecká veřejnost v Česku otázkami spojenými s klonováním, transmutací a možnostmi genetické úpravy potravin, zvířat a lidí? Pozvaní odborníci na ochranu práva na soukromí a experti na DNA: JUDr. Ing. Helena Svatošová (Iuridicum Remedium), RNDr. Daniel Vaněk, PhD. (Forenzní DNA Servis), zástupce Úřadu na ochranu osobních údajů, Denisa Kera (Centrum Globálních studií UK a AV), Paul Vanouse, a další. Program: čtvrtek 11. dubna. 12.20 zahájení 12.40 – 13.30 Co mají společného biogenetika, biotechnologie, současné umění a hackerství, Paul Vanouse (USA), Miloš Vojtěchovský (FAMU) 13.30 prezentace díla Paula Vanouse a dílen Wetware Hacking I. 14.00 – 14.30 přestávka 14.30 – 16.30 Wetware Hacking II. 17.30 – 19.00 diskuse „Genetická informace jako citlivý osobní údaj“ * Dílna pokračuje v pátek 12. dubna v Institutu intermédií na ČVUT v Dejvicích. Přesný rozvrh bude oznámen. dílna a diskuze budou vysílány v živém přenosu na stránce www.lemurie.cz rtsp://stream.node9.org/live.sdp Dílnu pořádá Centrum audiovizuálních studií Filmové a televizní Fakulty AMU, Institut Intermédií, sdruzeni Iuriducum Remedium. Dílna Paula Vanouse je pořádána s podporou Trust for Mutual Understanding v rámci série dílen a prezentací od Analogového k digitálnímu. http://www.iim.cz FAMU, učebna U2 v Lažanském paláci Smetanovo nábřeží 2 Praha 1 http://www.famu.cz a Institut Intermédii Budova FEL ČVUT Technická 2 160 00 Praha http://www.iim.cz Diskuse Iuridicum Remedium se koná v rámci projektu podpořeného Nadací Central and Eastern Europe Trust.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League