Posvítili jsme si na České dráhy. Doslova!

16. 2. 2015 | 21:32

České dráhyPři online nákupu jízdenky se nelze vyhnout poskytnutí osobních údajů – jména a čísla dokladu, aniž by bylo zřejmé, k čemu tyto údaje slouží. Samozřejmost anonymního cestování se tak opět stává méně samozřejmou.

Podle podmínek ČD pro nákup jízdenek v e-shopu se vyžaduje k nákupu poskytnutí jména a příjmení a čísla občanského průkazu. Zdůvodněno je to kontrolou toho, zda se ve vlaku prokazuje dokladem oprávněná osoba.
Shromažďování identifikačních údajů cestujících je však pro tento účel zbytečné. Kontrolu lze např. zajistit jakýmkoli vhodným heslem, které si nakupující zvolí. Při této logice by se ostatně mohla identifikace provádět u i klasicky koupených jízdenek – i zde je možnost odcizení a zneužití (podobně malá).

Zákon o ochraně osobních údajů zakazuje takové operace s osobními údaji, které překračují předem daný účel. Kromě porušení zákona daná praxe přispívá k postupné erozi dnešní samozřejmosti – anonymního cestování pozemní dopravou. Nejlevnější, nejbezpečnější i nejelegantnější způsob zpracování osobních údajů je nezpracovávat je vůbec, zvláště ne tam, kde nejsou potřeba. Jakékoli jiné zabezpečení dat o cestách konkrétních lidí bude vždy představovat riziko. A i zde je dobré připomínat pravidlo, že cokoli může být zneužito, tak dříve nebo později zneužito bude.

Vedle pravidel pro nákup v e-shopu je nutné zmínit i čipovou In-kartu, která neumožňuje klientům Českých drah cestovat anonymně, přestože k tomu opět není žádný důvod. České dráhy by se tak měly inspirovat například pražskou Opencard, která má jednak svoji anonymní variantu, ale i možnost pro uživatele, aby jejich osobní údaje byly pouze vytištěny na kartě, aby bylo možno využít levnější nepřenosné jízdenky a přitom nebyly osobní údaje vedeny v jakýchkoli databázích.

 

Zdroj: Pravidla pro nákup v eShop ČR (14. 8. 2014), web e-shopu ČD
http://www.cd.cz/cs/vyhody-pro-cestujici/default.htm
 

České dráhy
České dráhy
České dráhy
České dráhy
České dráhy
České dráhy
České dráhy
České dráhy

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League