Nová Legislativní pravidla vlády snad přispějí k většímu zohlednění otázky ochran osobních údajů při přípravě právních předpisů

5. 12. 2012 | 17:26

V polovině listopadu vláda schválila nové znění Legislativních pravidel vlády (usnesení č. 820 – dostupné zde: http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2012&11-14 ). Od začátku roku 2013 by tak měl být podle těchto nových pravidel při přípravě nových legislativních předpisů povinně vyhodnocován dopad na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Změna Legislativních pravidel vlády je mimo jiné reakcí na naši výzvu, kterou jsme zaslali předsedkyni Legislativní rady vlády Karolíně Peake v únoru tohoto roku. V naší výzvě jsme žádali právě zavedení povinného vyhodnocení dopadu právních předpisů do oblasti ochrany osobních údajů. Tuto aktivitu jsme přitom koordinovali s paralelní aktivitou Úřadu pro ochranu osobních údajů, která směřovala stejným směrem.

Nové znění Legislativních pravidel vítáme a doufáme, že přispěje k prosazení zásady privacy by design při přípravě naší legislativy. Pokud bude k vyhodnocování rizik přistoupeno skutečně zodpovědně, tak bychom se třeba v budoucnu už nemuseli potýkat s případy jako jsou zdravotní registry nebo sKarta. 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League