IuRe: pochybujeme o ochraně osobních údajů získaných při sčítání lidu

17. 3. 2011 | 10:52

Stát po nás chce vědět, jestli máme počítač, kde pracujeme, jakého jsme vyznání, zda máme manžela nebo jsme v registrovaném svazku. Na oplátku nedokáže zaručit, že budou informace, které běžně svěřujeme jen nejbližším přátelům, po statistickém zpracování skutečně anonymizované a v bezpečí.

Výsledky sčítání lidu 2011, zdá se, nebudou tak anonymní, jak Český statistický úřad deklaroval. Z odevzdaných dotazníků sice při „anonymizaci“ zmizí, dle vyjádření zástupců ČSÚ, jméno a příjmení, rodné číslo a také den a měsíc narození (na tom se nicméně mluvčí ČSÚ s jeho místopředsedou již neshodují), ostatní údaje ovšem úřad zpracuje a poté dotazníky převedené do elektronické podoby uloží do Národního archivu. „Údaje si v archivu bude moci zřejmě vyžádat každý občan, takže i když na dotaznících nebudou jména, můžete si podle adresy a čísla bytu, podle pohlaví nebo věku zjistit o svém sousedovi řadu informací, například jakého náboženského vyznání nebo jaké národnosti je, zda a kde v době sčítání pracoval, v jakém je poměru k lidem, kteří s ním byt obývají, nebo kolik dětí má ze současného manželství a kolik z předchozích,“ upozorňuje právník sdružení Iuridicum Remedium Jan Vobořil.

Zabezpečení osobních údajů při probíhajícím sčítání lidu je podle vyjádření zástupců Českého statistického úřadu prioritou. Základním prvkem proti zneužití získaných údajů má být anonymizace elektronizovaných sčítacích formulářů, která je zakotvena v zákoně o sčítání lidu. Za anonymní údaj se přitom v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a se zákonem o státní statistické službě považuje takový, který neumožňuje přímou ani nepřímou identifikaci osoby. „Nelze apriori pro všechny případy říci, jaké údaje musí být odstraněny, aby k anonymizaci došlo. Představa, že anonymizace znamená odstranění jména a rodného čísla, je sice častá, nicméně velmi často mylná. Každý případ je specifický a vždy se s větší či menší pravděpodobností může objevit údaj, který sám nebo v kombinaci s dalšími údaji umožní osobu identifikovat. Odstranění jména a rodného čísla či data narození nicméně nelze při sčítání lidu za anonymizaci považovat prakticky nikdy, mělo by být doplněno minimálně odstraněním čísla domu a bytu, “ uvádí Jan Vobořil.

„Pokud bude skutečně anonymizace údajů provedena způsobem, o němž opakovaně informovali zástupci ČSÚ, tak lze o minimalizaci dopadů do soukromí a o souladu sčítání s právními předpisy mluvit jen stěží. A to bez ohledu na výsledek sporu, zda přínosy sčítání jeho provedení odůvodňují,“ uzavírá Jan Vobořil.

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League