Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

SÚS: Účinnost zákona transponujícího směrnici ES 2006/24 pozdržena

20. 3. 2008 | 12:13
Ve středu 19.března 2008 vydal německý Spolkový ústavní soud (SÚS) v Karlsruhe předběžné rozhodnutí, kterým o šest měsíců pozdržel účinnost některých ustanovení nového zákona o telekomunikacích. Stěžovaná ustanovení měnila pravidla pro sběr a uchovávání dat telekomunikačními společnostmi v souladu se směrnicí EU 2006/24/ES. SÚS zároveň uložil spolkové vládě povinnost, aby mu do září předložila zprávu o dopadu tohoto rozhodnutí v praxi.
Skupinovou stížnost SÚS předložilo jménem rekordních 34 000 německých občanů osm právníků ze sdružení Pracovní skupina Vorrat. Předmětem jejich stížnosti byly paragrafy 113a a 113b zákona o telekomunikacích, které ukládaly telekomunikačním společnostem povinnost shromažďovat data a uchovávat je po dobu šesti měsíců. Tato data představují informace o používání pevných a mobilních telefonních linek, emailu a přístupu na internet. Kromě identifikace účastníků komunikace umožňují monitorovat délku spojení nebo místo použití mobilního zařízení. Přístup k těmto datům měl být umožněn policii, státnímu zastupitelství, tajným službám a cizím státům. Ostré kritice čelí zvláště možnost využití dat cizími státy, protože pak se citlivé informace mnohdy osobního charakteru dostávají mimo zákonné záruky německého právního řádu. Rozhodnutím SÚS se situace vrací před 1. leden 2008, kdy platila starší úprava telekomunikačního zákona. Ta dle sdělení Pracovní skupiny Vorrat umožňovala sběr dat telekomunikačními společnostmi pouze pro platební účely. Zákazníci navíc měli možnost zažádat o výmaz svých dat po odeslání měsíční faktury. Přestože nyní telekomunikační společnosti musejí stále ze zákona uchovávat data o svých zákaznících, nemohou je samy využít ani nikomu poskytnout. Přístup ke shromážděným datům tak zůstává v rukou policie, a to pouze v odůvodněných případech při vyšetřování závažné trestné činnosti, pokud není možné data získat jiným způsobem. Dle zpravodajské agentury Bloomberg v odůvodnění rozhodnutí stojí: „Uchovávání dat se týká téměř všech občanů, kdykoli používají telekomunikační zařízení. Vládě se tak otevírá přístup k citlivým informacím prakticky o každé osobě.“ V rozhodnutí je dále uvedeno, že tato „hrozba pro důvěru v soukromí při užívání telekomunikačních zařízení“ musí být omezena dokud nedojde ke konečné úpravě předloženého zákona. Protože SÚS nezakázal shromažďování dat úplně, zareagovala vláda na zveřejnění rozhodnutí prohlášením Spolkového ministerstva spravedlnosti, že „Německo přesto dostojí svým povinnostem, které mu ukládá legislativa EU“. Toto rozhodnutí SÚS není překvapivé, protože SÚS již v dřívějších případech, kdy se zabýval ochranou soukromí jednotlivců judikoval obdobně. V únoru tohoto roku prohlásil za neústavní zákon spolkového státu Severní Porýní – Vestfálsko, který vládě umožnil pomocí virových programů prozkoumávat soukromá data uložená v osobních počítačích internetových uživatelů. O rok dříve pak judikoval proti neautorizovanému přístupu policie k datům uloženým na osobních počítačích osob podezřelých z trestných činů. Více informací o této kauze lze nalézt na stránkách zpravodajského serveru JURIST nebo Spiegel International.

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League