Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Google odpovídá Pracovní skupině pro ochranu dat podle článku 29

11. 6. 2007 | 01:00

Společnost Google v souvislosti se standardy na ochranu údajů stanovené Pracovní skupinou pro ochranu dat podle článku 29 zodpověděla několik otázek; ty se týkaly především doby, po jejímž uplynutí dojde k anononymizaci protokolů o vyhledávaných řetězcích. Google nejprve v březnu roku 2007 oznámil zkrácení doby, po kterou budou uchovávány údaje o uživatelích a jejich vyhledáváních na internetu, na 18 až 24 měsíců, ale po obdržení dopisu od Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29, Peter Fleischer, hlavní právní zástupce společnosti Google pro otázky soukromí, akceptoval dobu 18 měsíců. Nicméně uvedl, že doba může být prodloužena až na 24 měsíců v závislosti na přijetí směrnice na ochranu osobních údajů některými členskými státy EU. Společnost Google uvedla, že tato doba je nutná proto, aby protokoly o vyhledávaných řetězcích mohla využívat pro své další činnosti jako je například služba kontrola pravopisu, prevence před týráním a zpronevěrami nebo proto, aby uživatelům mohla na základě předchozích zkušeností nabídnout vhodnější variantu vyhledávaného výrazu. Jmenovaný právní zástupce také jako jeden z hlavních důvodů, proč uchovávat vyhledávací protokoly, uvedl požadavky směrnice o uchovávání údajů. Tato směrnice bude po členských státech EU vyžadovat, aby se údaje o komunikačním provozu uchovávaly po dobu 6 až 24 měsíců. Kromě toho také nastolil otázku srozumitelnosti textu směrnice. Ovšem Philippos Mitletton, který pracuje v Útvaru Evropské komise pro ochranu dat (European Commission`s Data Protection Unit), na adresu společnosti Google poznamenal, že jí by se směrnice o uchovávání údajů neměla týkat. „Směrnice o uchovávání údajů se týká pouze poskytovatelů elektronických, veřejně dostupných komunikačních služeb nebo veřejných komunikačních sítí a nikoli vyhledávacích systémů. Proto společnost Google není, co se týče jejího vyhledavače, této směrnici podřízena a neplynou jí z ní žádné povinnosti.“ Dopis společnosti Google se netýká jen zmíněné směrnice, ale vyjadřuje i obavu o možné rozšíření původního záměru Směrnice o uchovávání dat tím, že bude implementována do legislativy každého z členských států EU. Dopis také odkazuje na návrh německého Ministerstva spravedlnosti, který po poskytovatelích webmailu vyžaduje, aby ověřovali identitu svých uživatelů, a ptá se: „Můžeme pochybovat o jeho legálnosti ať už jako o protiústavním porušování práva na soukromí nebo jako o příkladu toho, kdy jurisdikce zašla už příliš daleko?“ Ve skutečnosti již německá pracovní skupina proti uchovávání osobních dat shromáždila mnoho odpůrců, kteří chtějí proti zákonu o uchovávání dat vznést námitku u ústavního soudu. Jednalo by se tak o vůbec největší proces u ústavního soudu v Německu. Dopis, který společnost Google zaslala Pracovní skupině pro ochranu dat podle článku 29, poukazuje také na další citlivá témata spojená s ochranou soukromí. Vlastník největšího vyhledávače vysvětlil, že anonymizace údajů uživatelů a jejich dotazů má za následek definitivní vymazání číselných IP adres a že tento proces je nevratný, a to dokonce i pro zaměstnance Googlu. Fleischer také objasnil postoj Googlu ke cookies: „Domníváme se, že správa cookies v prohlížeči uživatele je svou podstatou záležitostí prohlížeče a klienta nikoli záležitostí poskytovatele služby a serveru. Z tohoto důvodu používání cookies nutně neznamená uchovávání údajů. Domníváme se, že doba uchovávání cookies by rozhodně neměla být tak krátká, aby uživatele například nutila neustále znovu nastavovat základní preference (jako je například výběr jazyka). Nicméně, souhlasíme s tím, že doba uchovávání cookies by měla odpovídat povaze zpracovávaných údajů.“ *Originál:* http://www.edri.org/edrigram/number5.12/google-article29-data-protection *Překlad:* IuRe

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League