Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Rakouská vláda odložila zákon o uchovávání osobních údajů

19. 7. 2007 | 15:46

Tiskový mluvčí Federálního ministerstva dopravy, inovací a technologie (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) potvrdil, že vinou přívalu připomínek k návrhu zákona neexistuje možnost, že zákon o uchovávání osobních údajů (Data Retention) bude hotov před lhůtou stanovenou směrnicí EU. Ministerstvo obdrželo celkem 90 prohlášení od různých organizací. Většina z nich vyjádřila vážné připomínky proti navrhovanému uchovávání osobních údajů. Návrh podpořily různé subjekty zábavního průmyslu, které požadovaly delší lhůty pro uchovávání osobních údajů a snažší přístup. Tyto subjekty požadovaly rozšíření přístupu k uchovávaným údajům kvůli porušování autorských práv, a to prostřednictvím zákona, který se zavádí z důvodu boje proti terorismu. Ministerstvo musí pečlivě zpracovat všechna tato prohlášení a skutečně tak učiní, dokonce i v případě, že EU Rakouskou republiku oficiálně napomene. Kromě toho se uskutečnily rozhovory s Ministerstvem spravedlnosti (Justizministerium) o zanesení uchovávání osobních údajů do trestního práva a o stupni postihu a lhůtách. Trestní právo již umožňuje právníkům, lékařům, novinářům a jiným skupinám společnosti nakládat s vysoce choulostivými osobními údaji. Nediskutovala se šestiměsíční lhůta uchovávání osobních údajů, která se týká jak po telefonu tak z internetu získávaných údajích o cestujících. Další výsledky těchto rozhovorů se očekávají na podzim, po letních prázdninách. V pozadí tohoto obratu stojí obecný odpor proti uchovávání osobních údajů, který v Rakousku vznikl, a to, že odpor je skutečně široce založený. Málokdo na rakouské veřejnosti vyjadřuje tomuto opatření podporu. Jak Rakouská komora obchodu (Österreichische Handelskammer) tak Rakouská komora práce (Österreichische Arbeiterkammer) se staví proti uchovávání osobních údajů. Tyto subjekty, nazývané „sociálním partnerstvím“, představují pilíře skutečného politického života a reprezentují malé a střední podniky (konzervativce) a levici. Dokonce i kancelář federálního kancléře vyjádřila obavy o možné porušení rakouské ústavy. Zapojily se i nejrůznější akademické instituce. Všechny uvedené organizace jsou více či méně svázány s jednou ze dvou velkých politických stran. Diskuse se rozvinula velmi pozdě, protože novinářům trvalo poměrně dlouho než pochopili, co by uchovávání osobních údajů ze sítě osobních údajů cestujících mohlo obecně znamenat pro jejich práci. V průběhu měsíce června bylo téma diskutována ve všech rakouských médiích – pozdě, ale přece. *Originál:* http://www.edri.org/edrigram/number5.13/austria-data-retention *Překlad:* IuRe

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League