Otevřený dopis společnosti České Dráhy a.s.: Nová In-Karta ČD má potenciál narušit právo na soukromí milionu občanů v ČR

13. 10. 2006 | 15:02


Věc: Nová In-Karta ČD má potenciál narušit právo na soukromí milionu občanů v ČR

Vážení,

jménem organizace Iuridicum Remedium, zabývající se otázkami ochrany soukromí, chci vyjádřit znepokojení nad zavedením bezkontaktní čipové In-Karty jako jediného způsobu prokázání nároků na slevu jízdného v síti ČD.

Karta je vydávána proti předložení občanského průkazu. Odečítáním jednoznačného identifikátoru karty při každé kontrole ve vlaku a v budoucnu i při prodeji lístku tak prakticky mizí možnost cestovat vlakem anonymně. O tomto aspektu nejsou cestující dostatečně informováni, ani jim není nabídnuta „anonymní“ alternativa, jak je to běžné v podobných systémech v zahraničí (např Oyster Card ve Velké Británii).

Drtivá většina zákazníků ČD potřebuje kartu k jedinému účelu, a to k prokázání nároku na slevu. Například v případě Zákaznického jízdného slouží pouze jako potvrzení o zaplacení „věrnostního poplatku“ na 3 roky. Je zcela zjevné, že existuje mnoho vyzkoušených způsobů, jak tuto potřebu řešit, Vaše společnost se však rozhodla pro variantu vyvolávající oprávněné obavy právníků i expertů na ochranu soukromí. Vynucení osobní identifikace zákazníka pomocí bezkontaktní čipové karty několikrát během jízdy a ukládání záznamů o jeho pohybu považujeme za zcela nepřiměřené účelu.

Prohlášení tiskového mluvčího pana Ondrůje nás dále utvrzuje v obavě, že České Dráhy plánují vytvářet databázi o pohybu cestujících a data z ní využívat. Podobně znepokojující je i vyjádření ministerstva vnitra o potenciálním zájmu bezpečnostních složek o tato data. Klademe si otázku, jak lze ospravedlit vytváření databáze osobních údajů takového rozsahu.

Vzhledem k zcela vyjímečnému postavení akciové společnosti České Dráhy na poli veřejné dopravy nelze na věc pohlížet jako na oprávněné rozhodnutí určitého komerčního subjektu. Svým rozsahem a dopadem tato praxe nepřímo nutí občany k rezignaci na právo na ochranu soukromí, pohybuje se pravděpodobně na hraně zákona 101/2000 sb., a především vytváří precedent pro bezohledné využívání nových technologií k sledování životů občanů svobodného státu.

Na základě výše uvedeného Vás proto žádáme o zavedení plnohodnotné anonymní bezčipové alternativy k In-Kartě pro všechny zákazníky, kteří si svého soukromí cení více než eventuálního peněžního výdaje v případě její ztráty.

Za Iuridicum Remedium

V Praze dne 13.10 2006

Mgr. Marek Tichý

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League