Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Užij si svá práva! On-line návod jak chránit své soukromí ve škole, doma i v práci

20. 1. 2009 | 14:12

Na internetových stránkách www.uzijsisvaprava.cz jsou nyní k dispozici praktické rady v oblastech, které jsou z hlediska ochrany soukromí problematické. Témata byla vybrána s ohledem na to, co podle zkušeností nevládní organizace lidi aktuálně zajímá a trápí. Proto se stránky zaměřují právě na sledování na pracovišti, veřejné kamerové systémy, děti a jejich soukromí a sociální sítě. Stránky nabízí základní informace o právech občanů a praktické rady, jak se bránit jejich porušování.

Obsahují mimo jiné dvanáct formulářů, které pomohou v případech vymáhání práv. Např. vzor žaloby na ochranu osobnosti nebo vzor podnětu ke kontrole inspektorátu práce. Spolu s nimi stránky nabízí doporučené postupy, jak hájit svá práva. Aby byly informace kompletní, jsou zde také užitečné linky na internetové stránky s podobnou tématikou.

Sociální sítě
Sociální sítě jsou fenomenální vynález. Díky nim může být člověk v kontaktu s přáteli, bývalými spolužáky nebo rodinou, ať už jsou na druhém konci světa nebo ve vedlejší místnosti.
Mohou být úzce profilované a zaměřovat se např. na milovníky vína, bývalé spolužáky, vyznavače golfu či hudebníky a jejich fanoušky. Ty největší jako např. v rámci systému Facebook nebo Twitter prostě jen propojují přátele a známé. Jejich použití je velmi jednoduché. Navíc ruší některé sociální bariéry, které v běžné offline komunikace přirozeně dodržujeme. Mimo jiné i díky tomu navozují atmosféru zdánlivého bezpečí a intimity. Proto sociálním sítím mnohdy sdělujeme více než je nutné a rozumné. Sociální sítě tak koncentrují obrovská množství osobních dat, které dáváme všanc nejen přátelům a známým.

Sledování na pracovišti
Nové technologie elektronické komunikace i nové způsoby pořizování a zpracovávání obrazového a zvukového záznamu, rozšířily možnosti zaměstnavatelů kontrolovat své zaměstnance. V posledních letech se tak objevují případy sledování emailové, telefonické či jiné elektronické komunikace zaměstnanců, sledování jejich pohybu prostřednictvím GPS či polohy mobilního telefonu, sledování pomocí kamerových systémů. Proti nepřiměřenému, tajnému či ponižujícímu dohledu se však můžete bránit.

Veřejné kamerové systémy
V posledních letech prudce roste počet instalovaných kamerových systémů, které zabírají veřejně přístupné prostory. I když je právní úprava jejich zavádění a využívání komplikovaná a v některých oblastech nedostatečná, máte i přesto možnost prosazovat v této oblasti svá práva a chránit své zájmy.

Děti a jejich soukromí
Lidé často nerespektují soukromí dětí a mnohdy si to ani neuvědomují. Narušiteli soukromí dětí nemusí být jen cizí lidé, nezřídka se jimi stávají učitelé, příbuzní nebo rodiče. Mnozí z nás se setkali například s tím, že rodiče nebo třeba vedoucí na dětských letních táborech čtou soukromou dětskou korespondenci.
Samy děti také často porušují soukromí jiných dětí. Svým neopatrným chováním především na internetu umožňují lidem se špatnými úmysly proniknout do svého soukromí a vystavují se tak nebezpečí zneužití.

Cestování a soukromí
O naše osobní údaje mají zájem nejen policisté při pohraniční kontrole, ale například i cestovní kanceláře, ubytovací zařízení a dopravci.
Mnozí z nich přitom o nás často chtějí vědět více, než jim zákon dovoluje a než nutně potřebují ke své práci. Proto abychom sami sebe a své údaje nevystavovali zbytečnému riziku, je třeba poskytovat o sobě jen nejnutnější minimum dat.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League