V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Zveřejnění e-mailu zaslaného na městskou policii na webu města

Vloženo: 12.04.2012
Kategorie: 
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Dobrý den, na služební mail MP jsem poslal podnět k odtahu auta při blok. čištění (polovrak), odpověd nepřišla 5 dní, poté jsem se tedy  na to samé zeptal na veřejném foru města. Tam přišla odpověd ihned. Strážník odpověděl a navíc okopíroval muj mail(obsah -nejde mi o zveř. email adresy ) zaslaný na MP i do veřejného fora, jak napsal aby občané viděli..... Je jeho postup trestný PS: po dotazu na město -není je to morálně i právně v pořádku.Děkuji XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud Váš původní e-mail neobsahoval osobní údaje, není zde kolize jednání strážníka se zákonem na ochranu osobních údajů. Samotné zveřejnění korespondence bez souhlasu odesílatele bezesporu není postup vhodný, avšak intenzity trestného činu nebo jiného deliktu podle mého nedosahuje.

Je třeba si uvědomit, že předmětem ochrany zde může být listovní tajemství, které je chráněno v několika zákonech a vztahuje se i na e-mailovou komunikaci. Zde je však obsahem podnět veřejné správě, kde je obecně (bez znalosti konkrétního obsahu) ochrana slabší a pak je to i intuitivně vnímáno, zvlášť v případě věci tak zjevného veřejného zájmu jako je překážka na komunikaci. Pokud Váš podnět neobsahoval osobní údaje, jejichž zveřejnění by zakládalo nejspíše nezákonnost, je Vámi popsané jednání nevhodné z hlediska tzv. dobré správy (good governance), avšak meze zákona zřejmě nepřekračuje.

S pozdravem,

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League