V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Změna podmínek Google - sbírání informací o hovorech

Vloženo: 26.01.2012
Kategorie: 
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Osobní údaje v komerční sféře
Text otázky: 

Dobrý den,
dnes jsem si na svém mobilu s Androidem přečetl, že Google bude k 1. březnu 2012 měnit Zásady ochrany osobních údajů (http://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/preview/). Věc, která mě nejvíce poděsila, byla tato:
"Informace shromažďujeme dvěma způsoby:
1) Informace, které nám poskytnete ...
2) Informace, které získáváme, když používáte naše služby:
a) Informace o zařízení: Můžeme shromažďovat informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a údaje o mobilní síti včetně telefonního čísla). Identifikátory vašeho zařízení nebo telefonní číslo může Google přiřadit k vašemu účtu Google.
b) Informace z protokolu
Když používáte naše služby nebo zobrazujete obsah poskytovaný společností Google, můžeme automaticky shromažďovat určité informace a ukládat je v protokolech serverů. Mezi ně mohou patřit:
- ...,
- informace z protokolu telefonování, jako je vaše telefonní číslo, číslo volajícího, čísla přesměrování, čas a datum hovorů, trvání hovorů, údaje o směrování zpráv SMS a typy hovorů,
- adresa internetového protokolu,
...
c) Informace o poloze: Když používáte službu Google s umožněním určování polohy, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o vaší aktuální poloze, například prostřednictvím signálů GPS, které odesílá mobilní zařízení. Polohu můžeme určovat také pomocí různých technologií, jako jsou data snímačů z vašeho zařízení, která mohou například poskytovat informace o blízkých přístupových bodech sítě Wi-Fi a mobilních vysílačích.
..."

Tyto body jsou podle mě tak všeobecné, že se obávám, že podle nich by Google mohl: Identifikovat mě podle jména na mém účtu, znát číslo mého mobilního telefonu, jeho polohu. To by však ještě nebylo tak alarmující, jako právě ukládání informací o tom KOMU A JAK DLOUHO VOLÁM A KOMU PÍŠI SMS. Myslím si, že bych měl mít možnost zvolit si, jestli chci tyto údaje poskytovat.
Když jsem si tento mobilní telefon kupoval, nevěděl jsem, že Google bude na svých serverech ukládat tolik informací (i události v kalendáři!!! - nejde nastavit na čistě interní v mobilu!!!)

Mohli byste mi k tomu poskytnout nějaké vyjádření? Jsou moje obavy opodstatněné? Mohl bych mobilní telefon kupovaný v srpnu vrátit a žádat vrácení peněz, protože nesouhlasím s novými podmínkami, které nelze nijak obejít?

Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru. Vaše analýza nových podmínek společnosti Google je zcela namístě; snad bude takto poučených spotřebitelů přibývat. Podmínkám Google a dalších velkých poskytovatelů služeb elektornických komunikací (Facebook apod.) se IuRe bude věnovat resp. věnuje v rámci připomínek k návrhům nové unijní legislativy, která by měla více chránit „digitální identitu“ a data zadaná uživateli těchto služeb (v rámci spolupráce s celoevropskou organizaci European Digital Rights).

 

Z podmínek skutečně jednoznačně vyplývá, že přistoupením k nim dáváte souhlas, aby Google zpracovávala údaje o Vaší komunikaci – kromě všeho Vámi uvedeného tedy výslovně i adresáty Vaší telefonické a SMS komunikace. Problém je, že v tomto bodě Google nenabízí tento souhlas nedat (s výjimkou úplného eliminování užívání služeb Google). Zákony na ochranu osobních údajů vycházející v celé EU z aktuálně platné unijní směrnice (95/46/EC) jsou vždy postaveny na principu souhlasu osoby, o jejíž osobní údaje jde. Zdálo by se, že udělením souhlasu má správce osobních údajů zcela „volné pole“ k takovému nakládání s údaji, k jakému byl souhlas dán. Tak tomu není – zákonná úprava stanoví obecné požadavky na souhlas, který musí být mj. svobodný. Český Úřad na ochranu osobních údajů již zpochybnil svobodu souhlasu v případě tzv. adhezních smluv, tedy souhlasu zakomponovanému do smlouvy o poskytování služby en bloc (např. v případě souhlasů nakládání s osodními údaji pro bankovní služby). Zde se s ohledem na neoddělitelnost souhlasu od zbytku smlouvy zřejmě o svobodný souhlas jednat nebude. Tato právní argumentace by byla možná v případě právního napadení, avšak není možné odhadnout její výsledek.

 

V případě Google z jeho podmínek vyplývá, že jste smluvně chráněni proti předávání údajů o Vás jiným soukromým osobám pro komerční účely (neplatí to již pro účely vymáhání povinností, outsorcingu služeb aj.). Je tak výslovně uvedeno v podmínkách a ty tak tvoří obsah smlouvy, kterou jste s Googlem započetím užívání jeho služeb uzavřel. Avšak ve vztahu k „státu“ resp. veřejné moci tato ochrana neplatí. Sám Google uvádí, že veškeré údaje o Vás může předat na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména pak tedy policejním a jiným bezpečnostním složkám. Pro ně tvoří údaje shromážděné Googlem skutečně „zlatý důl“ - řada z nich nahradí údaje, které by si musela policie obstarávat s povolením soudu či státního zástupce (které přezkoumávají zákonnost a proporcionalitu požadavku). I vzhledem k plánované další kriminalizaci ohrožování práv duševního vlastnictví (Dohoda ACTA, americký zákon SOPA) je riziko, že pravomoci policie včetně přístupu k údajům soukromých služeb typu Google, budou takto rutinně využívány (a rovněž zneužívány).

 

Souhrnně je možné shromažďování údajů o Vaší komunikaci společností Google vyloučit

  • nepoužíváním jejich služeb (což je při jejich rozsahu, a podílu na trhu velmi obtížné),

  • technickým znemožněním shromažďování těchto údajů (instalací takového software či zařízení neporušujete smluvní podmínky Google; to zda něco takového existuje již překračuje právní sféru a míří do odborné technické – doporučuji konzultovat odbornou komunitu a v případě nalezení vhodných nástrojů budeme velmi rádi za zaslání tipu)

  • podporou kampaně za nastavení nové unijní legislativy (přinese řešení sice v dlouhodobějším horizontu, ale plošné a poměrně snadno vynutitelné),

  • cestou právního napadení této praktiky. Zřejmě tou cestou, že byste společnosti Google zaslal odvolání souhlasu se zpracováním údajů o Vaší komunikaci a v případě, že by došlo k ukončení poskytování služby anebo byla data dále zpracovávána (i na tyto údaje o zpracování máte ze zákona nárok, viz. § 11 ZOOU), podat na společnost Google žalobu či podnět k Úřadu na ochranu osobních údajů. Předesílám, že by šlo o dosti náročný spor nejen z důvodu jiné teritoriální příslušnosti žalovaného, nicméně v principu není vyloučen. V každém případě by bylo velmin vhodné právní zastoupení zkušenýjm advokátem. Pokud byste měl zájem o další probrání tohoto postupu, dejte nám vědět, můžeme pomoci první konzultaci advokáta zprostředkovat.

 

Doufám, že Vám poskytnuté informace budou k užitku.

Přeji Vám hodně zdaru a budeme rádi za zpětnou vazbu o Vašem případném postupu.

 

za IuRe

 

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League