V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Zašantročeni osobnich údajů

Vloženo: 10.12.2011
Kategorie: 
Bankovnictví a finanční sektor
Osobní údaje v komerční sféře
Text otázky: 

Dobrý den.
Žádal jsem u jisté stavební spořitelny o úvěr na bydlení. A asi za týden přišel email a zároveň dopis z banky, že mám doložit podklady k schválení úvěru, které jsou :
- souhlas se zpracováním osobních údajù v registrech SOLUS
- údaje o ručiteli
- poslední dvě výplatní pásky dlužžníka/spoludlužníka
- potvrzení o příjmu ručitele
- poslední dvě výplatní pásky ručitele.
Tyto podklady jsem již doložil asi před týdnem a na pobočce zpracovali. V emailu stálo toto:
Je mi to velmi líto pane P.,ale musíme to doložit znovu,úvěrář to Zašantročil.Mrzí mě to Lucie Z.

Znamená to, že banka pochybila? V údajích je moje adresa, rodné číslo, kde pracuji, kde bydlím a mnoho dalšího.
Kromě toho, že my způsobili mnoho problémů jako jsou nové lítání, neschválení úvěru z tohoto důvodu také nestihnu prodat byt do konce roku a tím i finančních problémy
jako, že budu platit v příštím roce větší daň z nemovitosti a tím se zvedne částka úvěru a také úroky z ní budou tím pádem větší a v registru budu mít zaznamenáno zamítnutí a tím pádem se můžu u jiných bank tvářit jako nespolehlivý atd. Dá se nějak z takového jednání bránit či si nechat vyrovnat ztráty. Děkuji za nějakou nápomocnou informaci.

Text odpovědi: 

 

Dobrý den,

děkujeme za důvěru. Váš problém je ovšem z větší části povahy jiné než ochrana osobních údajů a soukromí. Toho se problém týká z toho hlediska, že stavební spořitelnou byla zřejmě porušena povinnost dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít....k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů....“). Porušení tohoto ustanovení zákon kvalifikuje jako přestupek fyzické osoby tj. zaměstnance spořitelny (§ 44 odst. 2 písm.h) ZOOÚ) anebo správní delikt právnické osoby, zde stavební spořitelny (§ 45 odst. 1 písm. h) ZOOÚ), sankcionovaný v prvném případě pokutou až do 1 milionu Kč, v případě druhém pokutou do 5 milionů Kč. Můžete podat Úřadu na ochranu osobních údajů podnět, na jehož základě Úřad může stavební spořitelnu postihnout. Podnět nemá předepsanou formu, vzor pro inspiraci je možné nalézt např. Na našich webových stránkách zde: http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/, část „Formuláře“. Nicméně tento případný postih stavební spořitelny nevyřeší Váš problém s újmou vzniklou prodlevou při vzniku smluvního vztahu

 

K tomu Vám lze jen obecně doporučit k nápravě situace ev. náhradě škody, kterou popisujete toto:

- zjistit si, zda byla porušena povinnost banky (zejména zda má ve svých závazných pravidlech - které by ovšem musely zavazovat v době před uzavřením oné smlouvy- povinnost zpracování do určité lhůty)

- pokud toto nedohledáte, je třeba shledat porušení obecné povinnost nepůsoobit škodu dle § 415 o.z.

- doložit či alespoň popsat souvislost mezi Vaší újmou (zejména pak finanční škodou) a jednáním banky

  • alespoň zhruba doložit ev. vyčístit (s vysvětlením postupu výpočtu např. Argumentace o rozdílu DPH, dani z převodu z nemovitosti, vyšší náklady na úvěr ev. jiné výdaje s prodlením spojené) onu škodu.

Poté, co budete mít sestavené tyto základní prvky odpovědnosti za škodu, můžete ji vymáhat buď mimooudně anebo případně též soudně. Pro druhý případ však určitě doporučuji právní pomoc advokáta a věřím, že mimosoudní řešení stavební spořitelna přijme. Tím by měla být náprava na základě Vaší výzvy - obraťte se na nadřízeného úvěrových pracovníků, ombudsmanský či podobný mechanismus banky a žádejte nápravu s náhradu újmy/škody.

 

Je slušná šance, že by Vám měla stavební spořitelny vyjít vstříc – její chyba je poměrně dobře prokazatelná a motivací k nápravě může být možnost postihu ze strany UOOÚ (podání podnětu je možné během celé promlčecí doby deliktu, není limitováno krátkou lhůtou).

 

Pro úplnost dodávám, že je možné obrátit se na Českou národní banku, která má kompetence v oblasti ochrany spotřebitele. Váš případ sice vysloveně nespadá do některé z praktik, které ČNB dozoruje, nicméně podnět není zpoplatněný a stojí za vyzkoušení, zda se neuplatní neformální nápravný proces (více o této kompetenci ČNB zde: http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html).

 

Přeji Vám úspěšné vyřešení věci.

 

Za IuRe,

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League