V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Informace o vyplacení pojistného pojišťovnou třetí osobě

Vloženo: 31.05.2012
Kategorie: 
Bankovnictví a finanční sektor
Osobní údaje v komerční sféře
Text otázky: 

Dobrý den. chtěl bych poprosit o názor k této situaci. Moji babičku po smrti dědy (před rokem a pul) zastupuje jistý právní zástupce ve sporu o deditství s mou matkou, Ačkoliv já jsem úplně mimo toto řízení právník si bez mého vědomí a svolení začal zjišťovat v ceske podnikatelské pojišťovně jak vypadá moje žádost o odškodnění , kterou jsem jim zaslat po autonehodě při které děda zemřel (poslední 4 roky  jsme bydleli ve společné domácnosti) Údajně zjistil, že jsem dostal 70000kč nicméně to není pravda, informoval jsem se na to následně sám a hlavně vím jestli jsem peníze dostal ci ne.Ovšem mě jde hlavně o to jak si vůbec může dovolit se informovat na někoho absolutně cizího??? A jak mu tyto informace mohli sdělit??? Dá se v tomto připadě nějak postupovat, alespoň třaba stížností? Jenže nemám žadné důkazy, všechno bylo "per huba", nebude problem to zaprit. Ale stejně se ptám, protože mě to opravdu naštvalo.  Předem moc děkujiXY 

Text odpovědi: 

Dobrý den,v prvé řadě je třeba znát text pojistné smlouvy a podmínek, na které odkazuje. Pokud by teoreticky obsahovala možnost informace o plnění smlouvy poskytovat třetím osobám,  pravděpodobně by bylo její jednání v pořádku.Nicméně předpokládám, že takto invazivní ustanovení  finanční instituce ve svých podmínkách smlouvy s klienty mít nebude a její jednání je protiprávní.  Šlo by o porušení zákona č. 101/2000 Sb.,  konkrétně povinnosti zajistit, aby se k osobním údajům nedostala nepovolaná osoba (§ 13 ZOOU) a povinnosti  zpracovávat osobní údaje jen v souladu s původním účelem (§ 5 odst. 2 písm. f)).  Toto je delikt na straně pojišťovny, v případě onoho právního zástupce by mohlo jít o porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem dotčené osoby (bez toho, že by šlo o naplnění výjimky).  Pokud je však věc skutečně neprokazatelná, bohužel končíme u tohoto právního rozboru, ale nástroje jak tuto protiprávnost napravit či postihnout, nebude možno využít.Pokud onen právní zástupce získané údaje o plnění ve Váš prospěch někde použil (např. ve sporu o dědictví), jde o prokázání skutkového stavu a můžete se bránit. Nejpraktičtější cesta je podání podnětu Úřadu na ochranu osobních údajů pro podezření ze spáchání deliktu nezabezpečení osobních údajů před neoprávněným přístupem.  Prokázání úniku osobních údajů by mělo být součástí podnětu, tento jinak nemá předepsanou formu. Ukázku toho, jak může podnět vypadat lze nalézt na našem dalším webu www.uzijsisvaprava.cz v sekcích  Ke stažení. Shledá-li UOOU delikt, ukládá pak pokuty.Pokud je právní zástupce advokátem,  je možné podat podnět ke kárnému řízení u České advokátní komory, neboť získání osobních údajů v rozporu se zákonem představuje porušení povinnosti advokáta jednat čestně (§ 16 odst. 2 zákona o advokacii).Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna na ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League