V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Přehled pohybu na účtu jako podmínka pro příspěvek na bydlení

Vloženo: 08.03.2012
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Bankovnictví a finanční sektor
Text otázky: 

Dobrý den ,

Včera jsem si byl požádat o příspěvek na bydlení . Úřednice mi sdělila , že zaplacení nájmu musím doložit výpisem z konta . Na tomto výpise jsou ale všechny informace o pohybech či transakcích na mém účtu . Např.kam platím a kolik ap. Je tedy tento požadavek úřednice oprávněný ? Nestačí , když pouze doložím vytištěný doklad od spořitelny o provedené konkrétní transakci , či potvrzení od majitele objektu o zaplacení nájmu ?

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den

Text odpovědi: 

Dobrý den,

§ 68 odst. 1 písm. e) zákona č. 117/ 1995 Sb., o státní sociální podpoře) pouze stanoví, že žadatel je povinen prokázat výši nájmu; o přesném dokladu zákon nic nehovoří.  Podpůrně se uplatní správní řád, který k prokazování skutečností uvádí, že lze použít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění věci a nejsou pořízeny v rozporu se zákonem (§ 51 s.ř.). Konkrétní důkazní prostředek k prokazování výše nájmu však zákon o státní sociální podpoře nestanoví a proto je možné užít jakýkoli, dostatečně, průkazný prostředek.

Z tohoto pohledu není požadavek úřadu na konkrétní listinu závazný – výši nájmu můžete prokázat způsoby, které navrhujtete,  případně dalšími, mj. též předložením výpisu z účtu, kde budou ostatní částky znečitelněny. Nezanedbatelné rovněž je, že výpis z účtu, který není v elektronické podobě, ve většině případů obnáší další náklad - poplatek bance za vydání mimořádného výpisu.

Připomínám pouze, že do vypočítávané výše podpory se počítají též služby spojené s nájmem a to i ty, které jsou placeny zálohově a za delší období (např. čtvrtletně).  Pokud tedy tyto náklady platíte převodem z účtu,  rovněž je uveďte čitelně.

Požadavek úřadu může plynout z nějakého vnitřního pokynu v rámci úřadu, který však nemá sílu zákona a je závazný pouze pro tyto pracovníky. Pokud by obsahoval výslovný příkaz žádat výpisy z účtů jako jediný prostředek osvědčení výše nájmů a služeb, byl by nezákonný.  Pokud budete na ÚP ve věci dále jednat, budeme velmi rádi, když nás budete informovat o vývoji věci a o tom, zda jste nezjistil existenci takovéto vnitřní instrukce. Pravedpodobně bychom se pak problému věnovali obecněji.

 

S pozdravem a přáním zdaru,

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League