V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Soused nás sleduje

Vloženo: 25.12.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,chtěla bych se Vás zeptat co má člověk dělat když ho soused sleduje.Před pár měsíci mi umřela babička a jeji byt se bude prodávat.Zatím se o byt stará moje matka,která v něm je každý den.Je to starý dům a jde přes zdi všechno slyšet.Když mamka něco dělá tak slyší jak to pan soused komentuje i když tam přijdu já tak komentuje co dělám.Už se to nedá vydržet jeho žena mu pořád říká at to sundá z okna,že na něho zavoláme policii ale jemu je to jedno ani nevíme co na tom okně je.Moji mamku sleduje i v koupelne prostě po celém bytě.On ví kde co v bytě leží a co děláme na co v televizi koukáme.Když tam mamka za nim šla tak se vykrucoval a dělal ze sebe chudáčka že nic nedělá.Už nevíme co mame dělat.Předem děkuji za odpověd

Text odpovědi: 

Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz. Bohužel z vašeho popisu nelze jednoznačně určit, zda soused opravdu nainstaloval na okně kameru, kterou Vaši matku sleduje, případně jakým jiným způsobem sledování (jak píšete po celém bytě) provádí. V případě, že soused Vaši matku opravdu sleduje kamerou, je pravděpodobné, že jedná jako soukromá osoba a kameru instaloval na svém obydlí, které nevyužívá k podnikání. Z toho důvodu se na Váš případ nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů (§ 3 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů, který z režimu zákona o ochraně osobních údajů vyjímá zpracování pro osobní potřebu fyzické osoby). Přesto Váš soused zřejmě Vaše soukromí narušuje a je možné bránit se v případě, že selže jednání se sousedem, pokud je vlastníkem bytu, tzv. sousedskou žalobou podle § 127 občanského zákoníku. Touto žalobou se lze domáhat, aby se vlastník nemovitosti zdržel nejrůznějších typů obtěžování okolí (tzv. „imise“). Vykládalo by se tak i cílené a soustavné snímání interiéru domu kamerou. Naznačuje to např. zpráva občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR publikovaná pod č. 3/1988 ve Sbírce soudních  rozhodnutí a stanovisek: „Aby bylo možno obtěžování pohledem považovat za imisi, muselo by jít o mimořádnou situaci, při které by bylo soustavně a závažným způsobem narušováno soukromí vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti; zpravidla by šlo o případy, kdy vlastnické právo by bylo zneužíváno k nahlížení do sousední nemovitosti za účelem narušování soukromí sousedů anebo by došlo ke stavební změně, umožňující nahlížení do dosud uzavřených prostor, přičemž tuto změnu by neodůvodňovaly oprávněné zájmy toho, kdo změnu provedl.“ Cesta této ochrany je však velmi náročná.  Je třeba, aby byl provozovatel kamery vlastníkem nemovitosti (jen ten může být žalován, jinak bude komplikované, i když nikoli nemožné, dosáhnout výsledku, pokud je Váš soused např. jen nájemce), je zde povinnost hradit soudní poplatek, navrhovat důkazy a procesně si žalobu odborně zajistit. V neposlední řadě je velkým problémem dokazování – obstarání všech důkazů (mj. prokázání kam, jak často je kamera namířena a zejména, zda je skutečně v provozu) na Vás, neboť v civilním řízení není soud ani jiný orgán nadán „vyšetřovací“ pravomocí. Proto bych se znovu pokusila se sousedem promluvit a upozornit ho na možné následky, pokud bude nadále vaše soukromí takto narušovat. Současná judikatura (viz výše uvedená citace zprávy občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu) je poměrně jednoznačná.  Pokud byste se rozhodli pro řešení soudní cestou, doporučuji zastoupení advokátem, neboť tento typ sporů není snadný ani častý.Pokud vlastníkem bytu Váš soused není, bylo by možné podat žalobu na ochranu osobnosti dle § 13 občanského zákoníku, kde ovšem opět platí výše uvedené -  nutnost obstarat důkazy, hradit soudní poplatek a zastoupení advokátem.Dále je možné, že se Váš soused dopouští až trestného činu nebezpečného pronásledování, tzv.stalkingu. Můžete se tedy bránit podáním trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování dle § 354 trestního zákona. Vzhledem k neurčitému popisu způsobu, jak sledování probíhá, jsou výše uvedené možnosti obrany spíše hypotetické možnosti. V zásadě ke všem bych Vám doporučila především obstarat důkazy a zároveň vyhledat právní pomoc, v rámci které bude možné posoudit konkrétní okolnosti Vašeho případu.S pozdravem, Vaše právní poradna pro ochranu soukromíNicole Ragužová

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League