V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

sledování soukromí jednou a více osobami spojené s pomluvami v místě mého bydliště a zaměstnání na základě informací získaných bez mého souhlasu a v mém soukromí

Vloženo: 12.08.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Text otázky: 

Vážené osoby ochotné pomoci. Prosím, již od ledna 2010 až do současnosti (12.8.011) jsem přesvědčen, že jsem sledován a následně provokován a např. i pomocí pomluv mé osoby v okolí bydliště a zaměstnání, manipulován k nestandardním reakcím a chování. Následkem sou i samozřejmě psych. a jiné životní problémy dost těžkého rázu. Jde o to, že sice jsem přesvědčen o svém tvrzení a o tom, že ho mohu i dokázat konkrétními daty a událostmi. Ale nadruhou stranu vše začalo v situaci mé závislosti na pervitinu a období našetřených financí z předchozích zaměstnání v dostačující výši pro rok nevýdělečného života. V mém případě pak šlo o záměr najít výdělečnou činnost, kterou se budu chtít živit legálně a věnovat jí i potěšení z překonávání se a ne už pak být řadovým zaměstnancem jako do té doby. Ve spojení s mou naivitou a musím upozornit i ne zcela všeobecně přijímaným stadndardem image a zájmy. Ovšem "nikdy" v takové míře, abych smrděl, znečištoval, ohrožoval své okolí v místě pobytu a zaměstnání a trávení svého volného času. Nemohu tvrdit, že bych v domění soukromí svého řádně zaplaceného podnájemního pokoje neřekl něco závažného. Něco co když je vytřeno z kontextu soukromého "brblání a nadávání" v soukromém prostoru a zasazeno do zcela jiného kontextu a místa vyřčení může být zcela popravdě neinformovanou 3.osobou chápáno jako hrozba. Ovšem mohu doložit svou hlavní činnost i zdroje finančních prostředků za období bez zaměstnání či jiných klasických zdrojů financování základních životních potřeb. Mohu i prokázat platební historie svých dosavadních nájmů za poslední 4roky minimálně. A vzhledem k dalším možnostem jsem toho názoru, že pokud sice fetuju ale to jen soukromě a s vědomím špatného leč už tak daného života. Se snahou o nalezení východiska a odstranění této závislosti činěné v rámci mých schopností a znalostí svépomocí i s vnější pomocí. Pokud své závazky pracovní i osobní plním nebo podnikám kroky k nápravě problémů. Nědělám pak svým fetováním nic co by mohlo vézt k závěru kohokoliv, že jsem hrozbou komukoliv nebo čemukoliv. Nědělám pak tedy nic co by krom PČR opravnovalo kohokoliv jiného ke krátkodobému natož dlouhodobému vnikání do soukromí pomocí odposlechu, fyz.sledování, spiknutí a aplikaci svého individuálního názoru na spravedlnost a řádné řešení nápravy 3.osoby, ted konkrétně mě osobně. Pokud by tomu tak bylo a záměr těchto jedinců by byl morální, zákonný či jinak společensky prospěšný, předpokládám že bych už byl dávno předvolán nebo předveden k podání vysvětlení nebo jinak. A nestalo li se tomu tak v prvním půlroce mého příběhu a boje, pak to jen podle mého uvážení, potvrzuje můj postoj a dosavadní názor. Závěrem, myslím si a tvrdím, že sám určitě nejsem svatý! Ale nadruhou stranu pokud najdu pomoc a způsob jak vše dál právně a zákoně řešit, ukáže následný proces skutečnou zrůdnost a hynismus záměru těchto jedinců. PS: průser je, že sem prostě ochotný za pyrhovo vítězství obětovat velmi mnoho. Ale jen díky jasnému vědomí o co od počátku jde těm " kdo sou oni.?!" "Já sem Petr Š. a nemůže nikdo tvrdit natož dokázat,že jsem neučinil dost pro komunikaci a zjištění čím se mohu a včem se mohu změnit/napravit" PROSÍM O ZÁKLADNÍ POTVRZENÍ MÉHO NÁZRORU NA ROZDÍL V ZÁVAŽNOSTÍ SKUTKOVÉ PODSTATY. PROSÍM O PŘÍPADNÉ VYVRÁCENÍ MÝCH NÁZORŮ. ZEJMÉNA ŽÁDÁM O NASTÍNĚNÍ SPRÁVNÉHO POSTUPU ŘEŠENÍ MÉ SITUACE S ODPOVĚDNÝMI STAT.ORGÁNY A SOUKROMÝMI INSTITUCEMI.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
jménem právní poradny Vám děkujeme za důvěru. Z popisu Vaší situace se však jeví, že právní řešení nebude nejspíše primární a vhodná věc. Pokud píšete, že Vás osoby z Vašeho okolí pomlouvají, jde samozřejmě vždy o věc nepříjemnou, nicméně k právnímu řešení se obvykle sahá až v případě, pokud jde o vysloveně lživé pomluvy způsobilé přivodit pomlouvanémuvážnou újmu . Právo totiž chrání jen takto těžké osočování. Z popisu věci není žřejmé, jaký je charakter pomluv i zásahů do soukromí.

Avšak, z toho, co píšete se mi jeví, že Vaše vnímání okolí je ovlivněno užíváním pervitinu, který při dlouhodobém užívání vede k tomu, že si člověk reakce okolí zveličuje a přikládá jim význam, který často ani nemají. Doporučuji Vám proto obrátit se na stejně tak bezplatnou a anonymní on-line poradnu ve věci drog, na adrese www.drogova-poradna.cz.

V Drogové poradně odpovídá zkušený tým drogových odborníků, právníků i sociálních pracovníků (včetně bývalých uživatelů) a její výhodou je jak vhled do problému a podání ifnormací "na míru" konkrétnímu dotazu, tak především možnost dlouhodobějšího kontaktu s jejími odborníky pro probrání věci důkladně - ˇat již v rámci Drogové poradny on-line nebo dalších navazujících služeb.

Vaše právní poradna

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League