V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Sledování služebních osobních vozidel zaměstavatelem pomocí GPS při soukromých jízdách

Vloženo: 21.04.2013
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Sledování pohybu osob, vozidel, cestujících aerolinek
Text otázky: 

 Dobrý den,mohli byste prosím zodpovědět níže uvedený dotaz ? Děkuji.V soukromé firmě mají někteří pracovníci možnost používat služební vozidla i pro soukromé účely jako zaměstnanecký benefit. Firma hodlá instalovat do těchto vozidel systém založený na GPS za účelem odlišení služebních a soukromých jízd - pro vykazování ujetých kilometrů. Tento systém neustále zaznamenává polohu vozidla, a to i při soukromých jízdách.Má firma právo sledovat polohu a trasu těchto vozidel při soukromých jízdách ?

Text odpovědi: 

P { margin-bottom: 0.21cm; }Dobrý den, Při použití zmíněné techniky dochází k vytváření záznamu o poloze vozidla a jeho řidiče. Vznik takového záznamu je třeba posuzovat jako zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pořizovatel takového záznamu je pak správcem osobních údajů ve smyslu §4 písm. j) ZOOÚ a zákon mu v § 5 ukládá některé povinnosti, mezi nimi určit účel zpracování osobních údajů a shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu (§ 5 odst. 1 písm. a), písm. d)). Z Vašeho dotazu vyplývá, že by toto opatření mělo sloužit k odlišení soukromých a pracovních jízd a pro vykazování najeté vzdálenosti. Pro takový účel se používá a zpravidla postačuje kniha jízd. V případě použití GPS systému by patrně nebyla splněna již zmíněná povinnost shromažďovat údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný stanovenému účelu a tím by šlo o zpracování v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Takové jednání je správním deliktem podle § 40 a následujících ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a hrozí za něj uložení peněžité pokuty úřadem pro ochranu osobních údajů, v případě, že správcem je právnická osoba až ve výši 5 000 000 Kč (§ 45 odst 1 písm. c), odst. 3). V případě že by sledování pomocí GPS bylo nutné z jiného důvodu, než jen odlišení soukromých a pracovních jízd, například z nutnosti sledovat aktuální polohu vozidla, spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, bylo by ze stejného důvodu nutné zajistit, aby nedocházelo k takovému shromažďování osobních údajů v míře, která neodpovídá účelu, kterým je sledování polohy vozidla při pracovních jízdách a které nadměrně zasahuje do soukromí zaměstnanců. Bylo by tedy nutné umožnit zaměstnancům vypnutí GPS systému během soukromých jízd.   Je také nutné dodržet povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z pracovního práva, konkrétně podmínky kontrolních mechanismů spočívajících ve sledování zaměstnanců podle § 316 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a přímo informovat zaměstnance o rozsahu a způsobu jejich provádění.   Doufáme že se nám podařilo zodpovědět Váš dotaz a že pro Vás bude odpověď přínosná, poradna slidilove.cz

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League