V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Sledování na pracovišti (pracovního výkonu), hlídání pohybu a kdo může sledovat - zaměstnanci podepsali souhlas

Vloženo: 24.10.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

 Dobrý den,chtěl bych se informovat o postupu mého mistra.Do celé firmy nám nainstalovaly kamery. Dali nám podepsat souhlas pro úřad chrany osob.udajů s tím že jsou zde kvůly ochraně majetku. Věci se tu kdysi strácely ale dotyčný zde už nepracuje a nic se neztrácí ale budiž. Nám dělníkům se nelíbí že náš mistr sleduje kamery po celou pracovní dobu. Podle záběrů lítá a hledá hříšníky kteří ,,dělají pomalu´´ dělají špatně. Nejlepší je že přijde z dovolené a prohlíží záznamy co se na dílně dělo. Nemáme problém v tom že jsou zde kamery jenom se nám nelíbí že osoba (náš mistr) nás neustále sleduje a nadává. Má vůbec právo nás neustále sledovat? Neřeknu když dojde ke krádeži, požáru nebo tak něco ano ať je zkontroluje ale ať se neuspokojuje se saledováním svých oveček na pracoviště a následně vylepšením svého ega když se mu něco nezdá. Mluví se o tom že má ke kamerám přístup i z venčí mimo síť firmy a může je sledovat i na dovolené ale je to drb nemáme to jak dokázat. Jak se bránit? Už mne nebaví urážky na mou osobu že jsme k ničemu atd. Nikdo mu nevysvětlí že když jsou špatné díly práce trvá déle.Předem děkuji.

Text odpovědi: 

 Dobrý den, jednání vašeho zaměstnavatele je zcela zřejmě protiprávní, zejména je v rozporu s ustanovením §316 odst.2 zákoníku práce, které zakazuje podrobovat zaměstnance sledování (mimo jiné) i prostřednictvím kamerových systémů, nemá-li k tomu “závažný důvod daný povahou činnosti”. Přes to, že z vašeho dotazu není zcela jasné o jaký druh provozu se jedná, samotná ochrana majetku proti krádežím nebo dokonce pouhé sledování kvality práce zcela jistě není postačujícím důvodem k výjimce ze zákazu sledování. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů je pak v tomto případě bez právního významu, neboť jím není možné překonat výše zmíněný zákonný zákaz.   Kontrolním úřadem v je v tomto případě místně příslušný inspektorát práce, ke kterému lze podat podnět ke kontrole. Díky absenci sankčního ustanovení může inspekce nařídit ukončení provozu kamerového systému, není však oprávněna uložit pokutu. Jednoznačné stanovisko Státního úřadu inspekce práce lze nalézt na adrese http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/ochrana-majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance/monitorovani-zamestnancu-kamerovym-systemem/, kontakty na příslušné oblastní inspektoráty lze nalézt tamtéž. K podání podnětu je oprávněn kdokoli a inspektor práce má ze zákona povinnost zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele.   Jinou cestou je podání podnětu na Úřad pro ochranu osobních údajů, který kontroluje dodržování zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a za jeho porušení je oprávněn ukládat pokuty. Pravděpodobných porušení výše zmíněného zákona je zde hned několik:

  • Jako nejzvažnější vnímám porušení § 10, který stanoví povinnost správce dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech (Například těch, která mu plynou ze zákoníku práce.), zejména právu na zachování lidské důstojnosti a aby nebylo zasahováno do jeho soukromého a osobního života.
  • Podle §5 odst. 2 je ke shromaždování a zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu údajů (v tomto případě tedy zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se v monitorovaném prostoru). Souhlasem se v tomto případě rozumí souhlas svobodný a informovaný. Vzhledem k existenci závislého postavení zaměstnanců vůči zaměstnavateli je otázkou, zda se v podobném případě jedná skutečně o svobodný souhlas, tedy zda existuje možnost bez vážných negativních důsledků tento souhlas neudělit. Co se týče informovanosti viz další bod.
  • Podle § 11 je správce povinnen informovat nejen o rozsahu a účelu zpracování, ale také o tom kdo a jakým způsobem bude údaje zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny. To se týká právě otázek doby po kterou jsou záznamy ukládány, nebo možnosti vzdáleného přístupu ke kamerovému systému prostřednictvím internetového připojení.

Podle našich zkušeností bývá zásah ÚOOÚ poměrně rychlý a efektivní   V podání ať již na ÚOOÚ nabo inspektorát práce je vhodné co nejpřesněji popsat skutkový stav a uvést název zaměstnavatele a konkrétní pracoviště. Vzor podání je k dispozici v pracovněprávní sekci na našich stránkách www.uzijsisvaprava.cz     Možná je také obrana pomocí žaloby na ochranu osobnosti u civilního soudu, jedná se však o poměrně náročný proces, zpoplatněný soudním poplatkem, zpravidla vyžadující odborné znalosti advokáta. Rádi Vám ovšem poskytneme více informací, budete-li o tom uvažovat. Vzhledem k jednoznačnosti právní úpravy a existenci výše zmíněného stanoviska Státního úřadu inspekce práce by však nejefektivnějším řešením mohlo být samotné upozornění zaměstnavatele na nezákonnost jeho počínání, ideálně prostřednictvím odborové organizace. Pokud jednání nebudou úspěšná, je podání podnětu inspekci práce řešením ideálním. Přejeme vám brzké vyřešení nepříjemné situace a rádi uslyšíme jak jste pořídil.Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováJan PardubickýPrávní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League