V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

sledování kamerou sousedem

Vloženo: 02.10.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

DD, soused si instaloval kameru tak, že zabírá kdykoliv se mu zachce sledovat i pohyb osob na našem dvorku, protože kamera je na otočném kloubu, a je umístněna zcela úmyslně na části domu v blízkosti mého domu. Přestože jsem žádala o pomoc policii ČR, a žádala nápravu u MÚ, neuspěla jsem. Soused je doktor v nemocnici a navíc radní a tvrdí, že sleduje jen svůj pozemek, což podle vyjádření právníka z úřadu pro ochranu osobních údajů není v rozporu se zákonem. Pan radní lže a já se cítím beznocná
Děkuji za radu XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,
ve Vaší situaci je klíčové prokázání faktu, že kamerový systém skutečně nahrává děj na Vašem dvorku. Pokud by totiž soused pořizoval záznam jen svého pozemku, skutečně by šlo o zcela legální činnost.

Upozorňuji, že podle zákona č. 101/2000 SB., na ochranu osobních údajů není zpracováním osobních údajů ani pouhé sledování kamerou bez pořizování záznamu. Toto pouhé "prodloužené oko" Úřad na ochranu osobních údajů stabilně rovněž nepovažuje za věc ve své kompetenci. Toto pouhé sledování kamerou bez záznamu by bylo možná žalovatelné v rámci civilního práva tzv. sousedskou žalobou. Ta umožňuje žalovat majitele nemovitosti a v rozsudku požadivat, aby s tímto jednáním přestal. I zde je však důkazní břemeno na žalujícím (vedle povinnosti platit soudní poplatek) a v tomto specifickém případě není výsledek sporu zaručen.

Shrnuji, že klíčovou věcí k prokázání je:
a) funkčnost kamerového systému (že je v provozu),
b) existence záznamu v kamerovém systému (že se snímaný obraz nahrává),
c) toho, že systém nahrává Váš pozemek (resp. osoby na něm se pohybující - což plyne z logiky věci).

Z Vaší pozice plyne, že prokázat se dá výše uvedené nepřímo, nejlépe záznamem samotným. V případě, že máte sousedské spory a soused si pořídil systém za účelem pořízení záznamu nějaké Vaší činnosti, je tento záznam, který se případně někde pokusí použít, tímto důkazem.

Jinou možností je Vás vlastní záznam (video) pohybu kamery a jejího úhlu k prokázání skutečnosti, že je zaměřená na Váš pozemek (při fotografování nebo natáčení systému je třeb se vyvarovat záznamu osob). Pokud se však zároveň nepodaří prokázat existenci záznamového zařízení souseda, přichází v úvahu pouze shora zmíněná sousedská žaloba (bez zaručeného výsledku).

Pokud se podaří prokázat vše shora uvedené, je možné podat Úřadu na ochranu osobních údajů podnět s těmito skutečnostmi(inspirovat se můžete vzorovým podnětem na našem dalším webu: http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/). Na jeho základě by pak měl ÚOOÚ zahájit řízení o deliktu s provozovatelem systému.

S pozdravem,

Vaše právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League