V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Shromažďování údajů o občanech SUKL

Vloženo: 18.11.2011
Kategorie: 
Soukromí v medicíně a zdravotnictví, DNA
Text otázky: 

Chci upozornit shromažďování informací o občanech v článku na linku http://skopalova.blog.idnes.cz/c/229938/V-Boha-verime-vsechno-ostatni-mo... Chci se zeptat, zda je počínání SUKL nezákonné, díky, XX.

Text odpovědi: 

 

Dobrý den,

velmi děkujeme za zajímavý podnět. V blogu, na který odkazujete, naléhavě varuje jedna z lékárnic před chystanou legislativní úpravou, která by zlegalizovala „Velkého bratra“ v podobě centrálního skladování citlivých informací z lékařských předpisů včetně identity pacientů.

 

Věc sledujeme v IuRe již dva roky – od jara 2009 (např. zpráva zde: http://www.slidilove.cz/node/2027), kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv, shromažďování citlivých osobních údajů z receptů zavedl. Provoz centrálního úložiště receptů v podobě, kdy do něj byly lékárny tlačeny ukládat data ze všech receptů, byl evidentně nelegální. To nakonec konstatoval Úřad na ochranu osobních údajů a uložil SÚKLu od praxe upustit a uložil mu rekordní pokutu. Hlad SÚKLu po datech o medikacích pacientů však neustal a dostal podobu tlaku na ovlivňování legislativy, aby svou nezákonnou praxi dostal do litery zákona

 

Aktuální novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (č. 75/2011 Sb..) přijatá v tomto roce ještě naštěstí legalizaci centrálního shromažďování dat o našich lécích neobsahuje, blog lékárnice Skopalové však hovoří o další, zatím v útrobách resortu připravované, novele. V rámci vyhledávání informací pro odpověď na tento dotaz se IuRe nepodařilo dopátrat textu návrhu v připomínkovém znění – oficiálně nic navenek nevyšlo, jde zřejmě ještě  stádium přípravy v rámci ministerstva zdravotnictví. Zprávy o chystané podobě návrhu  prolobbovanou legalizací všeobecného schraňování citlivých údajů z receptů pacientů však nebereme na lehkou váhu. Věc budeme sledovat a v případě, že v oficiálním návrhu se tento nebezpečný návrh objeví, zahrneme věc do našich kampaní na další rok.

 

Vehemence, s jakou SUKL dodávání informací od lékáren prosazuje, nahrává spekulacím o komerčním potenciálu celého systému. Byznys ze zdravím se skutečně nezastaví před dolováním se v citlivých datech o zdravotním stavu konkrétních lidí. Problém je závažnější o to, že se týká prakticky celé populace. Sledujte tedy naše stránky, twitter a facebook, abyste byl informován o vývoji, zajímá-li vás, jak se bude věc vyvíjet. Budeme se snažit též zajistit podporu a spolupráci v kampani u jiných institucí, profesních, nevládních či veřejnoprávních.

 

Pro sledování legislativního procesu od fáze meziresortního připomínkového řízení lze využít veřejnou část systému eKlep (http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf, bohužel však nemusí být úplná) či web Poslanecké sněmovny (http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw) - při zadání hledání hesla „zákon o léčivech“ by mělo hledání nabídnout hledaný výsledek.

 

S pozdravem,

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

IuRe

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League