V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Sběr osobních dat z úředních vývěsek

Vloženo: 23.02.2012
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Osobní údaje v komerční sféře
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Dobrý den,
můj dotaz se týká sběru osobních dat z úředních vývěsek, konkrétně územních rozhodnutí či stavebních povolení. Jistá firma komerčně využívá těchto dat (jméno, adresa, čas a typ stavebního záměru, možná i další) v databázi, kterou za úplatu předává stavebním firmám. Ty potom obtěžují nabídkami žadatele, jejichž kontaktní údaje jsou ve ze zákona zveřejňovaných dokladech uvedeny. Nejedná tato firma v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, případně je jí možné v tomto nějakým způsobem zabránit? Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

 

Dobrý den,

pokud jde o identifikační a kontaktní údaje právnických osob, nejedná se z definice o osobní údaje a zákon na ochranu osobních údajů se zde neuplatní. Ovšem je možné se bránit v případě, že jde o elektronické zasílání nabídek podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. - jednak vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním nabídek a jednak podat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů (který je zde příslušný, i když o věc osobních údajů nejde, postihované je zasílání nevyžádaných obhcodních sdělení bez ohledu na to, komu) – již prvním zasláním bez souhlasu totiž daná společnost zákon porušila a může jí být uložená sankce. Formulář podnětu i více informací k podání je na webu UOOU zde: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=23.

V případě klasickénabídky poštou bohužel zákon tuto reklamu zakazuje pouze v případě, že vede k výdajům adresáta (což není tento případ) anebo obtěžuje (to se obvykle vykládá tak, že jde o reklamu nabízenou navzdory předchozímu nesouhlasu) (viz § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy).

 

Z Vašeho dotazu však předpokládám, že obesílány nevyžádanými nabídkami budou spíše fyzické osoby, realizující drobnější stavby. Pak se jednání takovýchto firem dostává přímo pod působnost zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Není pochyb, že jde o systematické zpracování osobních údajů bez souhlasu těch, jichž se údaje týkají.

Pro účely nabízení služeb zákon výslovně stanoví, že může být použito pouze jméno, příjmení a adresa (§ 5 odst. 5 zákona) a pouze jsou-li získány z „veřejně přístupných seznamů“. Výslovně nesmí být k těmto údajům přiřazen bez souhlasu dané osoby jiný údaj – tedy ani údaj např. o zamýšlené stavbě apod.

Vámi popsaná činnost firmy se může dostat do rozporu se zákonem jednak v tom, že je sporné, zda jsou účední desky veřejným seznamem – veřejné bezpochyby jsou, zda jsou seznamy v obvyklém slova smyslu, je otázka výkladu. Závazný právní výklad dává ÚOOÚ, který, co je mi známo, tuto otázku zatím neřešil.

 

Obrana proti této činnosti z hlediska adresáta je vcelku snadná – jednak může zaslat nabízející společnosti výslovný písemný nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů (nabízející pak musí tyto údaje smazat – viz § 5 odst. 5 věta druhá ZOOU), jednak může zaslat Úřadu na ochranu osobních údajů podnět pro podezření ze správního deliktu s popisem situace. Tento podnět může ostatně podat kdokoli a shora nastíneá otázka výkladu se tak autoritativním názorem Úřadu osvětlí.

 

S pozdravem,

za Iurdicum Remedium, o.s.

 

JUDr. Ing. Helena Svatošová,

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League