V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Rodné číslo v dopise - obyčejné poště

Vloženo: 24.02.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Státní instituce posílá dokumenty s osobními údaji "obyčejnou" poštou. Při dnešním stavu společnosti se mi zdá tento způsob značně riskantní. Já nesmím dát OP z ruky, ale mé rodné číslo se nemusí ani poslat doporučeně do vlastních rukou. Je to v pořádku?

Text odpovědi: 

 

 

Dobrý den,

není pochyb, že rodné číslo osobním údajem je a to osobním údajem zvláštní povahy, jak stabilně poukazuje Úřad na ochranu osobních údajů. Má totiž tu vlastnost, že je značně univerzální a s jeho znalostí lze k jedné osobě vztáhnout údajEě z řady seznamů a databází, nemluvě o riziku zneužití.

Avšak jeho zasílání samotnému jeho držiteli obyčejnou poštou v dopise v obálce je právně v pořádku.

Ochrana listovního tajemství platí bez ohledu na druh zásilky (i na úrovni ústavní, viz čl. 13 Listiny základních práv a svobod) a za jeho porušení je kromě odpovědnosti civilní a správní uložen i postih trestněprávní (§ 182 tr.zákona).

V případě obyčejného psaní může nastat problém s prokazováním doručení, což je však v případě doručování od státních orgánů věc dodržování příslušných procesních a vnitřních předpisů nařizujících, jaký typ doručení (odpovídající barevným rozlišujícím pruhům na obálce) se použije.

 

S pozdravem,

za Iurdicum Remedium, o.s.

 

JUDr. Ing. Helena Svatošová,

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League