V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

RE: Odposlechy na prodejně

Vloženo: 15.05.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

 Dobrý den,zatím jsem se neodhodlala nahlásit odposlechy na prodejně na ÚOOÚ. Obávám se msty ze strany zaměstnavatele, pokud by se dověděl, že jsem toto nahlásila já.Momentálně jsem ve stavu nemocných a obdržela jsem dodatek pracovní smlouvy, který mám neprodleně podepsat. Je v tomto znění:  Zaměstnanec byl seznámen s tím, že prostory prodejny jsou monitorovány kamerami s obrazovým a zvukovým záznamem za účelem kontroly zboží a zkvalitnění služeb zákazníkům. Tato dohoda je nedílnou součástí pracovní smlouvy a nabývá účinnosti dne 1.5.2012.Kamery byly instalovány 26.4. Nevím zda musím tuto dohodu podepsat, když jsem ve stavu nemocných a s odposlechy nesouhlasím. Vážně uvažuji o podání výpovědi, protože mám obavy, že tyto kamery budou využívány k šikaně, ze strany zaměstnavatele. Jsem chronicky nemocná a můj zdravotní stav se v důsledku stresu značně zhoršil. Jeho oblíbené rčení - nesouhlasíte?! Na pracáku je lidí dost. A má jestě vůbec smysl, hlásit to na ÚOOÚ, pokud kolegyně ze strachu, že přijdou o práci tento dodatek již podepsaly? (Zákazníci, kteří jsou nahráváni také o odposleších nevědí, jsou pouze informováni cedulkami, že prostor je monitorován.)Děkuji za radu. 

Text odpovědi: 

Dobrý den, děkujeme Vám za opakovanou důvěru. Aktuálně předpokládám, že již neplatí situace, že se rozhodujete, zda smlouvu uzavřít.  Pokusíme se postihnout všechny pravděpodobné varianty a poradit, jaké jsou Vaše možnosti.  Předpokládám, že většina zaměstnanců včetně Vás nakonec dodatek pracovní smlouvy podepsala.  Neznamená to, že se nemůžete dále proti sledování bránit. Pokud by se prokázalo nátlakové jednání zaměstnavatele podmiňujícího trvání Vašeho pracovního poměru podepsáním dodatku,  byl by tento dodatek považován za neplatný a možnost kontroly ÚOOÚ na nakládání s osobními údaji zaměstnanců by byla stále otevřena. Prokázat toto jednání lze např. svědectvím dalších zaměstnanců nebo záznamem e-mailové či jiné komunikace.  (V tom případě by však z logiky věci byla v následném řízení totožnost oznamovatelů v řízení proti zaměstnavateli  tomuto zaměstanavateli známa ze spisu).Zachována je však i za této situacea)    Možnost kontroly ÚOOÚ ve vztahu k záznamům třetích osob (zákazníků)b)    Možnost kontroly ze strany inspekce práce má možnost uložit odstranění kamer, nikoli uložit pokutu.Pokud se logicky obáváte postihu ze strany zaměstnavatele,  je zde možnost, jak docílit kontroly obou institucí. Podmínkou je však průkazné zaznamenání fungování celého sledovacího systému, nejlépe také záznamem, ze kterého by bylo zřejmé, o jakého zaměstnavatele jde, že součástí systému je záznam a  archivace, kdy byl záznam pořízen i ideálně též kým.  Naše organizace nabízí v případě, že doklady o existenci systému se záznamem budou dostatečně průkazné, možnost podat podnět ÚOOÚ nebo též inspekci práce namísto dotčených zaměstnanců. Jde však o službu nad rámec naší bezplatné činnosti, proto je zpoplatněna. Rádi Vám poskytneme k tomuto více informací podle individuální důkazní situace. Ideální je samozřejmě stav, kdy bude podnět ÚOOÚ a inspekci práce nejen doplněn o důkazní materiál, ale též podán samotnou osobou, o jejíž osobní údaje jde. Ta pak může do řízení dodat další důkazy ve formě svědectví, dalších informací o systému či listin. Takovýmto ideálním důkazem je například právě onen dodatek pracovní smlouvy. Ten by mohl také být shledán ÚOOÚ jako neplatný souhlas s nakládáním s osobními údaji a  kontrola i postih  Úřadu by se mohly rozšířit i na neoprávněné zpracování osobních údajů zaměstnanců, nejen zákazníků.  Doplňuji, že jsme schopni zajistit případně právní pomoc, pokud by nesouhlas se sledováním prokazatelně vedl k ukončení pracovního poměru.Na okraj pro budoucí potřebu uvádím, že práce neschopný zaměstnanec nemá povinnost být v dobu nemoci v dosahu pro účely právních úkonů souvisejících z pracovním poměrem.  Jeho jediná povinnost je zdržovat se dle podmínek „neschopenky“ lékaře na své adrese a strpět případnou kontrolu přítomnosti zaměstnavatelem nebo orgánů sociálního zabezpečení. Podepsání antedatované smlouvy se zpětnými účinky neznamená bez dalšího neplatnost jejího obsahu, s výjimkou právě onoho data – platí od data skutečně uzavřeného. Jak však uvádím výše, možné je vyslovení neplatnosti tohoto dodatku z důvodu nedostatku svobodné vůle při jeho uzavírání. Věříme, že Vám ev. též kolegům dané informace pomohly, případně nás kontaktujte. Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League