V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

přistup k zaznamum z kameroveho systemu

Vloženo: 27.10.2011
Kategorie: 
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

dobry den,
pred casem jsem mel na Vas dotaz ohledne kameroveho systemu, ktery monitoruje verejny prostor, tedy mne - nas. Zajima mne jestli, kdyz nekdo nataci a porizuje zaznam me osoby jestli mam narok se na tento zaznam podivat ci s nim jinak nakladat. V ramci jednoho projektu bych rad zmapoval mou cestu z meho domu na jedno konkretni misto. Jedna se mi o zaznam z kamer umistenych v metru a mhd a z mestskeho kameroveho systemu.

Minule jste mi odpovedel na muj dotaz, : "Předpokládáte-li, že jde o městský kamerový systém, je nejvhodnější obrátit se na radu města s žádostí o informace. Podle zákona č. 106/1999 Sb., má město povinnost na jasně formulované otázky informace, které má, poskytnout. Stejnou povinnost má i dopravní podnik, pokud v něm má město většinovou majetkovou účast (což je pravidlem) i městská policie, pokud by byly provozovateli ony. Podání žádostí je nejlepší písemnou formou a informace musí být poskytnuta do 15 dnů od přijetí žádosti. "

Mam tomu rozumet tak, ze mesto ma povinnost mi pouze odpovedet na dotaz nebo povinnost poskytnout dane zabery?

Poslal jsem email na magistrat a dpp s zadosti k pristupu k vybranym zaberum v stanoveny cas a mista. DPP odpovedeli: " Vážený pane A.,
Záznamy z bezpečnostních kamer je možné poskytnout pouze na vyžádání Policii ČR.
Děkujeme za pochopení."

Je nejaka moznost domoci se zaberu me vlastni osoby?

Dekuji za odpoved

S pozdravem
XXX

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předně Vám velmi fandíme ve Vašem úsilí o zjištění více informací o dnes většinou samozřejmě braném videosledování na veřejných místech. Jde o problém v praxi tak komplikovaný, že budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o zkušenosti s postupem daných provozovatelů kamerových systémů.

Věc se má tak, že žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás opravňuje žádat po orgánech veřejné správy (a příbuzných organizacích) informace, které jsou tímto zákonem definovány velmi široce (§ 1 a 3). Jde vpodstatě o údaje, kterými orgán disponuje v rámci výkonu veřejné správy (vyňaty jsou údaje chráněné právy na ochranu duševního vlastnictví, nehotové informace, informace z trestního řízení a agend podobných, názory, stanoviska, budoucí rozhodnutí či utajované informace a některé informace z NATO a EU). Bezesporu máte tedy nárok na informace o tom, kde jsou jimi provozované kamery, jak technicky vybavené, jaká jsou provozní pravidla (např. jak dlouho jsou záznamy uchovávány). I samotné záběry spadají pod režim tohoto zákona a měly by Vám být poskytnuty. Vyplývá to z § 3 odst. 3 tohoto zákona, kde se audiovizuální forma informace výslovně zmiňuje.

Dá se očekávat problém technický – náročnost dohledání konkrétní osoby v záznamu za několik dní. Zákon řeší tuto pracnost případného dohledávání dvěmi způsoby – jednak stanoví, že pokud je daná informace součástí většího celku a je pracné části oddělit, poskytne se daný celek (§ 4 odst. 4). Druhá varianta řešení je zpoplatnění práce „navíc“ (§ 17 odst. 1 tzv. mimořádně rozsáhlé vyhledávání), pro případ, že by bylo třeba pracovat se záznamem a oddělit jen Vaše záběry. To může být na Váš požadavek anebo v případě, že povinný subjekt usoudí, že celý záznam poskytnout nemůže, neboť by porušil povinnosti při ochraně osobních údajů jiných osob. To je ostatně pravda a proto je nejsprávnější postup povinného subjektu zřejmě ten, že poskytne jen záznamy s Vašimi záběry. K tomu je třeba Vaše součinnost, neboť bez ní je úkol najít konkrétní osobu na mnohahodinovém záznamu třetí stranou velmi obtížný. Tuto součinnost – avízo místa a času Vašeho výskytu, případě osobní asistenci, je vhodné v žádosti nabídnout. Může jednak podpořit ochotu konkrétního pracovníka, který tuto věc dostane k vyřízení a jednak sníží jeho objem práce a tedy i náklady, které pak nemusí být žádány po Vás.

Zkušenosti s poskytováním informací jsou u různých subjektů různé a otázka záznamů tohoto typů je dosud atypická. Proto je vhodné avizovat ochotu v této věci poskytnout součinnost. Pokud se takto k záznamům dostanete, je to vítaný příklad dobré praxe, kterým lze argumentovat v případech podobných. Náležitosti žádosti o informace nejsou nejsou komplikované a naleznete je v § 14 informačního zákona (kdo je adresát, výslovné označení že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., své jméno příjmení, datum narození, trvalé bydliště, případně též doručovací adresu; elektronicky se posílá vždy na elektronickou podatelnu), případně detailnější rady, tipy apod. naleznete na www.otevrete.cz.

Například primárně se dle zákona poskytují informace elektronickou formou, což je v tomto případě nasnadě (v jiné formě záznamy ani nemají), avšak je vhodné domluvit se na způsobu předání (zasláním kombinací e-mailu a on-line úložiště, přehráním na médium při osobní návštěvě apod.)

Je možný též právní výklad, že záznam máte ovšem právo i podle zákona na ochranu osobních údajů. Jak jsme již psali, nahrávání osob na veřejných prostranstvích je dle výkladu soudů i Úřadu na ochranu osobních údajů „zpracováním osobních údajů“ a tedy činností plně regulovanou zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“).
Tento zákon stanoví, že ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo na přístup k „informacím o zpracování jeho osobních údajů“, které jsou dále rozvedeny jako („sdělení o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích a jejich zdroji, o automatizovaném zpracování a jeho využití a o příjemci těchto údajů“ (§ 12 odst. 1 a 2 zákona, citace zkrácena). Ačkoli z doslovného textu zákona vyplývá, že by měl mít subjekt údajů právo jen na metadata o svých osobních údajích, nikoli osobní údaje samotné, je podle našeho názoru třeba vykládat § 12 nazvaný ostatně „přístup k osobním údajům“ tak, že by se na žádost měl poskytnout celý soubor osobních údajů samotných.
I zde zákon umožňuje úhradu při velké pracnosti, stejně jako v případě informačního zákona, musí jít o náklady nezbytně nutné na práci navíc.
Žádost se podává správci osobních údajů, což je ten, kdo určuje účel jejich zpracování. Domníváme se, že tímto je v případě kamer městské policie hl.m. Praha a v případě kamer provozovaných dopravním podnikem přímo podnik.

Je tedy možné vyzkoušet i tuto cestu přes zákon o ochraně osobních údajů. Úřad na ochranu osobních údajů poskytuje konzultace ohledně výkladu zákona a může zde rovněž pomoci.

V případě, že Vám budou záznamy odepřeny, je jednodušší domáhat se svých práv přes Úřad na ochranu osobních údajů než pomocí opravných prostředků a poté soudu v případě informačního zákona. I proto lze doporučit vyzkoušet obě možnosti.

Přejeme Vám hodně zdaru a vytrvalosti a budeme rádi za informace o tom, jak jste uspěl.

Za IuRe,
JUDr. Ing. Helena Svatošová
Právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League