V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Přístup do evidence obyvatel

Vloženo: 30.10.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

 Dobrý den,zajímalo by nás zda má bezpečnostní ředitelka přístup do evidence obyvatel ?BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITELKABezpečnostní ředitel 

 • vede agendu utajovaných informací
 • vede agendu krizového řízení a vytváří plán krizové připravenosti
 • zajišťuje bezpečnost osob a majetku
 • odpovídá za provoz přístupového systému a nastavuje přístupová práva
 • plánuje s předstihem investiční akce týkající se její působnosti a o plánu informuje vedoucí oddělení správy majetku; tyto investiční akce realizuje a podklady pro administrativní zpracování dané investiční akce předává vedoucí oddělení správy majetku
 • při zajišťování služeb a zboží souvisejícím s její agendou dbá na dodržování právních a resortních předpisů týkajících se veřejných zakázek
 • vede evidenční pomůcky
 • plní další úkoly podle pokynů předsedy soudu

   Velice vám děkuji XX

Text odpovědi: 

 Dobrý den, omlouváme se předně za prodlení s odpovědí – původně byla poradna provozována v rámci projektu, který měl končit k 15.8.2012, nicméně se nám podařilo zajistit zdroje, aby mohla fungovat dále, nejméně do konce tohoto roku. Zajišťování návaznosti nás stálo mnoho organizační práce, proto se opozdilo i poradenství.   Odpověď na Váš dotaz souvisí s otázkou, zda jde o pracovní pozici ve veřejné správě či nikoliv. V případě veřejné správy (resp. vybraných institucí) je možné, že pravomoc této instituce nahlížet do evidence obyvatel, může vykonávat konkrétní osoba zařazená právě na pozici bezpečnostního ředitele. Pokud vycházím z popisu pracovního místa, které jste zaslali, jde zřejmě o pozici ve veřejné správě, nicméně popis úkolů napovídá spíše kontrolní pozici směrem „dovnitř“ úřadu, tj. nikoliv práci v některém z odborů, které by práci s evidencí obyvatel měly v popisu práce (typicky matrika). Neznám však detaily, proto doporučuji porovnat danou pozici s aktuálním zněním zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a č. 111/2009 Sb., o základních regsitrech (jejich součástí je registr obyvatel). První z nich upravuje nejen výčet institucí, které mohou do evidence obyvatel vkládat údaje, ale i instituce, která mají zákonné oprávnění do evidence nahlížet (přičemž přístupy jsou logovány). Obecně lze konstatovat, že pozice zaměstnanců vnitřního auditu, bezpečnosti apod. by ve smyslu zákona o evidenci obyvatel neměli pro svou agendu přístup do evidence obyvatel využívat.  V případě soukromé společnosti či instituce veřejné správy, která tuto pravomoc nemá, přístup do evidence obyvatel není možný, s výjimkou případu, kdy žádá fyzická osoba údaje o sobě samé.   Za IuRe JUDr.Ing. Helena Svatošová Právní poradna pro ochranu soukromí  

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

 • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
   

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League