V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Poskytnutí os. údajů Policí Cr

Vloženo: 20.07.2011
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Dobry den, je v poradku, ze Policie CR poskytla moje osob. udaje( jmeno,
prijmeni, dat. nar., plnou adresu) bazaru, kde jsem si nasel mne ukradeny
pocitac? Citim se ohrozen ze strany bazaru. Policie se odvolava na trestni
zakon. Dekuji
XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,

Vaše obavy jsou pochopitelné, otázkou je, za jakých okolností byly Vaše osobní údaje policií sděleny.

Je třeba zjistit, jaký důvod pro svůj požadavek provozovatel barazu měl. Pokud šlo o důvod, kdy např. potřeboval Vaši totožnost pro nějaký právní úkon, kontaktování Vás s legitimní účelem apod., lze toto považovat za právní zájem a zde má policie přímo povinnost předat osobní údaje tomu, kdo právní zájem má (§ 63 odst. 2 písm. k) zákona o policii). Tento důvod je však policie povinna zjistit.

Pokud šlo o ústní sdělení bez zjištění a posouzení právního důvodu, pak zřejmě došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, konkrétně § 13 zákona a můžete se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Možné je též podat podnět odboru kontroly a stížností Policie ČR, která prověří zákonnost postupu policie interně, což je jako první krok vhodnější.

Je též možné, že se zástupci dotyčného bazaru o Vašich údajích dozvěděli z trestního spisu, do kterého mohli mít přístup dle trestního řádu (např. v postavení poškozeného). Pak je takový postup legální, pokud jste nepožádal o utajení svých osobních údajů.

S pozdravem,
Mgr. Jan Vobořil

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League