V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Porušují rodiče mé soukromí - přístup do FB skype komunikace?

Vloženo: 29.01.2013
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Osobní údaje v komerční sféře
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Dobrý večer. Je mi 19 let. Mám určitý konflikt s rodiči kvůli škole, své přítelkyně a nevím jak to vyřešit. Takže k věci. Určitě znáte online komunikaci facebook a skype. No mí rodiče si našli konverzaci co jsi píši se svou přítelkyní a chtějí to ukázat jejímu otci a tím rozvrátit náš vztah. Zkopírovali si celou historii na skype i na facebooku a to chtějí použít. Asi vám to příjde směšné, ale už toho je opravdu hodně a toto mě opravdu hodně rozčílilo. Nevím jak to mám řešit, tak se k vám obracím s dotazem co se s tím dá dělat. Předem děkuji za odpověd. Přeji hezký zbytek dne. 

Text odpovědi: 

Dobrý den, děkujeme Vám za důvěru, s níž jste se na nás ve Vaší věci obrátil.  Váš dotaz posuzujeme výhradně z hlediska ochrany Vašich osobních údajů, předpokládme také veřejně nesdílenou komunikaci, o kterou jde ( u Skype je to jednoznačné, u facebooku předpokládám že jde o zprávy, nikoli vzaty přes veřejně viditelné statusy atd.).Historie Vaší komunikace (resp. její obsah) ve službě Skype i v sociálních sítích je chráněna dle ustanovení § 11 a následujících zákona č. 40/1964, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dle uvedeného ustanovení máte právo na ochranu své osobnosti, mimo jiné též soukromí a projevů osobní povahy. Vaše komunikace na sociální síti je Vaší soukromou záležitostí, a tedy již samotným jejím získáním bez Vašeho svolení dochází k zásahu do Vašich práv dle ustanovení § 11 občanského zákoníku. Jedná se dále o písemnost osobní povahy (tedy písemný projev, který není nikterak určen veřejnosti), která v souladu s ustanovením § 12 občanského zákoníku smí být použita jen s Vaším svolením. Svolení dle ustanovení § 12 odst. 2 a 3 občanského zákoníku není třeba pouze ve výjimečných případech (využití k úředním účelům na základě zákona, věděcké či umělecké účely nebo tiskové, filmové, rozhlasové či televizní zpravodajství, pokud takové využití není v rozporu s oprávněnými zájmy osoby). Je však zřejmé, že na Váš případ se žádná zákonná výjimka nevztahuje.Kdokoliv, kdo by bez Vašeho souhlasu jakkoliv zpřístupnil Vaši komunikaci na sociálních sítích třetím osobám, tedy jedná protiprávně, i kdyby takovou komunikaci získal přímo od Vás s Vaším souhlasem.  Obecně platí, že v případě zásahů do Vašich práv dle ustanovení § 11 a následujících občanského zákoníku máte právo domáhat se upuštění od zásahů od těchto zásahů, odstranění následků tohoto jednání a dále přiměřeného zadostiučinění (zde se jedná typicky o nepeněžní formu, např. omluvu). Pokud by se pak toto zadostiučinění nejevilo dostačující, zejména proto, že Vaše důstojnost nebo Vaše vážnost ve společnosti byla ve značné míře snížena, měl byste právo rovněž na náhradu nemajetkové újmy (tedy náhradu v penězích). Byla-li neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobena škoda, aplikovala by se rovněž zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu. Jinou možností obrany v takovýchto případěch je podání Úřadu na ochranu osobních údajů, který posuzuje věc z hlediska zákona na ochranu osobních údajů.Ve Vašem konkrétním případě, kdy by Vaši rodiče bez Vašeho souhlasu zpřístupnili záznam Vaší komunikace na sociálních sítích třetí osobě (např. otci Vaší přítelkyně), by přicházelo v úvahu podání žaloby na ochranu osobnosti (v níž by přicházelo v úvahu domáhat se upuštění od neoprávněných zásahů, pokud by tyto trvaly, a dále přiměřeného zadostiučinění). Takový krok v rámci rodiny je však až extrémní řešení, nemluvě o jeho (mj. důkazní) náročnosti a finanční nákladnosti; v případě podání k Úřadu na ochranu osobních údajů také nelze již jednou podaný podnět „vzít zpět“. Jistě by pravděpodobně také došlo k značnému zkomplikování již nyní napjatých vztahů ve Vaší rodině.Doporučujeme proto rodiče v prvé řadě upozornit, že získávání a zpřístupňování Vaší soukromé komunikace bez Vašeho souhlasu je v rozporu se zákonem, jakkoliv je jistě motivováno dobrými úmysly, a i nadále se pokusit vzniklou situaci řešit smírně.  Přejeme hodně zdaru za IuRePrávní poradna na ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League