V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Pořizování kamerového záznamu městskou policií na soukromém pozemku, popřípadě na veřejném prostranství

Vloženo: 23.04.2012
Kategorie: 
Kamerové systémy, CCTV
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, zda je městská policie oprávněna pořizovat a posléze dále zpracovávat kamerový záznam, který pořizuje, a to opakovaně, bez jakéhokoliv souhlasu v soukromých prostorech a na veřejném prostranství. Jedná se o natáčení ruční kamerou, bez jakéhokoliv podnětu, že by docházelo k trestné činnosti.Má městská policie právo natáčet lidi, kteří se nedopouštějí žádné trestné činnosti a toto monitorování je proti jejich vůli? Děkuji za odpověd.XY

Text odpovědi: 

Dobrý den,

omlouváme se za prodlevu s odpovědí způsobenou onemocněním.

Obecní policie nemá oprávnění pořizovat video( a ani audio) záznamy z míst veřejně nepřístupných . Zde neexistuje výjimka. V případě míst veřejnosti přístupných má právo na natáčení pouze pokud to souvisí s její oprávněnou činností anebo tak dokumentuje svůj úkon, ke kterému je oprávněna podle zákona (§ 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii).

Oprávněnou činností obecní policie je dle zákona zabezpečování veřejného pořádku ve své obci (případně v obci, která má s jeho „domovskou“ obcí příslušnou veřejnoprávní smlouvu), což znamená zejména dodržování místních vyhlášek, čistoty veřejných míst, vybraných pravidel silničního provozu, řešení přestupků spadajících do kompetence obce, bezpečnosti osob a majetku (§ 2 ZOP).

Mezi základní oprávnění obecní policie pro realizaci shora uvedených úkolů patří žádat vysvětlení a prokázání totožnosti, vstupovat do provozoven a v případě nutnosti i bytů, odvážet osoby na záchytnou stanici, odebírat věci, zakázat vstup na určitá místa, předvádět osoby (§§ 11-17c ZOP).

Pokud policie natáčí bez zjevné souvislosti s těmito svými oprávněními, jde o nezákonné jednání. Jako orgán veřejné moci totiž může konat jen to, co mu zákon výslovně dovolí a za tento zákonný rámec zacházet nesmí (mj. čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).

V tomto případě doporučuji využít právo podat stížnost na konkrétního policistu nebo policii jako celek (jde-li o jednání různých policistů obecní policie). Stížnost je vhodné adresovat jak řediteli městské policie, tak i příslušnému radnímu (gescí pro bezpečnost). Pokud nebude věc vyřízena adekvátně, je možné vznést věc na zasedání zastupitelstva či uvažovat o trestním oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby (zde je namístě dokumentace jednání a ideálně též konzultace s právníkem).

Pokud by daná praxe pokračovala, přichází v úvahu – po jejím řádném zdokumentování – i možnost podat správní žalobu. Tento postup doporučuji probrat s právníkem, nejlépe advokátem, který by ve sporu převzal též zastoupení, neboť jde již o odborně náročnější podání spojené mj. s poplatkem.

Pro úplnost dodávám, že městská (obecní) policie má právo provozovat automatické kamerové systémy. Musí však zřetelně označit místa jejich dosahu. V případě, kdy nasadí kamery na veřejná prostranství obec samotná )či obec bez obecní policie), je tento postup protizákonný.

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League