V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Podrobný výpis z telefonu k dispozici plátci - odlišné osoby od faktického uživatele

Vloženo: 19.05.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Dobrý den,mám dotaz na legalitu získávání podrobného výpisu z mobilního telefonu. Přes rodinného příslušníka mám smlouvu pod firmou, kde rodinný příslušník pracuje. Jelikož jsem připojen přes něj, i výpis chodí jemu. Podrobný výpis objednán nemám, přesto osoba ve firmě odpovědná za komunika s operátorem, výpis objednává a dává ho tímto k dispozici rodinnému přislušníkovi, který tím to může zjistit telefonní čísla se kterými komunikuji. Tyto informace již byly zřejmě již zneužity.Mnokráte děkuji za odpověď a děkuji, že něco takového jako Vaše poradna existuje!XX

Text odpovědi: 

Dobrý den, děkujeme za ocenění naší činnosti; takový vzjkaz vždy potěší. Neznám přesně mechanismus koloběhu údajů z výpisu Vašich hovorů v oné společnosti, ale pokud Váš rodinný příslušník není tím, kdo má ve společnosti pozici, která by se v rámci své pracovní náplně mohla seznamovat s tímto dokumentem, neměl by tyto informace dostávat. Jinak řečeno, pokud je v pozici, kdy s výpisy hovorů nepracuje a dostal se k nim, jde o porušení zákona ze strany oné společnosti. Ta má totiž povinnost přijmout taková opatření, aby nemohly přijít osobní údaje do nepovolaných rukou  (§ 13 zákona č. 101/2000 Sb.) ; mohlo dojít též k porušení jeho povinnosti zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly pořízeny (§ 5 odst. 1 písm. f) ZOOU) .Praktickým problémem je prokazatelnost toho, že údaje se k nepovolané osobě dostaly – jen v případě prokázání skutkového stavu je možné, aby Úřad na ochranu osobních údajů  (UOOU) shledal odpovědnost za delikt a uložil sankci.Zde to znamená prokázat například ono zneužití anebo vůbec jen dispozici nepovolané osoby z informacemi o Vaší komunikaci.Předpokládám, že situace, kdy je smluvní stranou smlouvy o telekomunikační službě osoba odlišná od faktického uživatele služby, je daná tím, že jde o jakousi výpomoc oné firmy k Vaší osobě nebo Vás k oné firmě ( z Vašeho dotazu jsem pochopila, že nejste zaměstnanec společnosti, ale z praktických důvodů je telefon veden jako firemní).  V tomto případě doporučuji před podáním podnětu UOOU (má smysl, je-li skutkový stav dobře prokazatelný) spíše věc vyřešit jednáním s onou společností, například dohodou o tom, že podrobný výpis nebude společnost požadovat, že výpis zabezpečí tak, že se k nepovolaným osobám nedostane nebo že spolupráci nastavíte jinak. Opět zde předpokládám, že původní dohoda byla jen neformální a otázkou práva žádat detailní výpisy a dispozice s výpisy se nezabývala. Zpětná náprava  situace je kromě možnosti podnětu na UOOU bohužel prakticky vyloučena.Přeji Vám hodně zdaru a již žádné podobné problémy,Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna na ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League