V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Pasy - uchovávání otisků prstů

Vloženo: 20.02.2012
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Dobrý den,
rád bych se infomoval ohledne biometrických pasů. Zažádal jsem si před několika týdny o cestovní pas a byly mi sejmuty otisky prstů. Na můj dotaz zda budou uchovávány v databázy nebo pouze v mikročipu mi bylo řečeno, že jsou tyto údaje po měsící z databáze vymazány. Je toto tvrzení pravdivé? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

 

Dobrý den,

informace, které Vám byly poskytnuty nejsou zcela přesné. Podle zákona o cestovních dokladech ( č. 329/1999 S.) jsou biometrické údaje z „pasové“ databáze ministerstva vnitra mazány až 60 dní po převzetí pasu, tedy o měsíc déle. Zákon v tomto ustanovení (§ 29 odst. 2 písm.a) bod 3. ve spojení s větou druhou § 29 odst. 4 nepřipouští možnost mazání údajů dříve, takže je otázka, jaká je skutečná praxe anebo jaká byla kvalita informací Vám poskytnutých. Podle tohoto zákona se v jiné databázi, např. u samotného vydávajího úřadu, biometrické údaje neevidují. Situaci si můžete ověřit dotazem na daném úřadu a budeme rádi, pokud se s námi v tomto případě, o poskytnuté vysvětlení podělíte.

 

V oblasti cestovních dokladů jsme se poměrně nepozorovaně dostali do stavu, kdy jsou pro jistotu preventivně všem žadatelům o pas odebírány otisky prstů. Že jejich sken je uchováván v mikročipu je zřejmé a plyne to jasně z § 5 odst. 2 písm. b) zákona o cestovních dokladech (vedle fotografie, dalších údajů z pasu a bezpečnostních prvků). Pochopitelně, že tvrzení, že na jiném místě uchovávny nejsou, vyvolá logickou otázku, s čím jsou tedy záznamy při čtení čipu porovnávány. Pokud je to pouze s policejními databázemi typu AFIS (databáze otisků prstů), zdá se na první pohled, že systém je nastaven rozumně tak, aby nebylo zasaženo soukromí řádných občanů, ale byli odhaleny osoby při cestování nějak nebezpečné.

 

Problémem ovšem může být, že vedení těchto policejních databází u nás i ve světě není bez problémů a všude je patrná tendence sbírat a uchovávat více, než je třeba. Známé jsou případy snímání otisků pokojných demonstrantů či jiných osob, které zdaleka nebyly ani obviněny z nějakého trestného činu. Například v česká právní úprava jen obecně na úrovni zákona svěřuje policii oprávnění otisky prstů snímat v případě osoby obviněné, uvězněné za úmyslný trestný čin, nalezené a zabezpečené v detenci (§ 65 odst. 1 zákona č. 273/2008 sb., o Policii ČR), výslovně však nestanoví povinnost otisky smazat v případě prokázání neviny obviněného – v totožném případě uchovávání DNA vzorků je závazný pokyn policejního prezidenta v rozporu se zákonem a nařizuje uchovávat a zadávat do databáze údaje nad rámec zákona (jako konstatoval Úřad na ochranu osobních údajů v medializovaném rozhodnutí).

 

Vezmeme-li v potaz, že i vstup do cizích zemí není nárokový a tyto země prokazatelně sbírají data o cizích občanech, jsou uzavírány smlouvy o výměně či dokonce automatickém vstupu do národních biometrických databází (např. smlouva mezi ČR a USA zveřejněná pod č. 65/2010 Sb.m.s.), představuje jedinečný biometrický identifikátor v mikročipu značné riziko, zvlášť při strojovém čtení (kdy laik nepozná, že nedochází zároveň k jeho kopírování do některé z databází).

 

S pozdravem,

za Iurdicum Remedium, o.s.

 

JUDr. Ing. Helena Svatošová,

Právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League